fredag 11 februari 2011

Mubarak avgår ej. Omar Suleiman får befogenheten att utforma övergången till nytt statsskick.

Efter en halv dags väntan på talet i vilket man bedömde att Mubarak skulle meddela att han avgick från presidentposten fick demonstranterna på Frihetstorget i Kairo, Egyptens befolkning och alla de millioner runt om i världen som väntade på talet, se och höra en Mubarak som inte gav upp.

Han påpekade visserligen att han aldrig haft för avsikt att ställa upp i presidentvalet i september 2011, men utan att säga det i klartext gjorde han helt klart för alla att han ännu var Egyptens president. Han meddelade att han överförde befogenheterna att utföra de nödvändiga konstitutionella förändringarna för att kunna hålla demokratiska val på vicepresidenten general Omar Suleiman. Mubarak redogjorde för de kommittéer som redan tillsatts och som skulle tillsättas för att utföra arbetet.

Mubarak påpekade också att han hade full förståelse för de unga demonstranternas vilja att få ett bättre egyptiskt samhälle.

Hans framträdande var ytterst värdigt och han påminde åhörarna att han under 60 år konstant tjänat Egypten i såväl bistra som segerrika tider och nämnde speciellt tillfället när den egyptiska flaggan åter vajade i hela Sinai 1982. Han påpekade också att han skulle dö i Egypten

Han bad inte om uppslutning runt sitt program utan förklarade att det var naturligt och nödvändigt att Egyptens invånare skulle sluta upp runt general Suleimans arbete.

Han förklarade att Egypten med sin 6000 åriga historia hade sina traditioner och sitt sätt att lösa problem och att det på ren svenska var en smula ouppfostrat av länder med en historia på lite mer än 200 år att mästra Egyptens folk. Inget kryp för Obama!

Några minuter efter Mubaraks tal framträdde general Suleiman i Egyptisk TV och förklarade att nu var det viktigt att alla skulle sluta upp bakom arbetet med övergången. Även Suleiman hade uppskattande ord för de unga demonstranternas vilja att få ett bättre samhälle i Egypten.

Demonstranterna på Frihetstorget tog emot Mubaraks tal med visslingar och buanden. De hade inte fått vad de kräver - att Mubarak skulle avgå. Man kan förstå dem, men å andra sidan kan man undra hur de - och en stor del av dem har universitetsutbildning - inte kan förstå att i ett så centralistiskt samhälle som Egypten man inte bara kan göra sig av med presidenten utan att man klargjort för sig vad man skulle göra med samhället sen. Det förefaller som om de inte alls visste att enligt den egyptiska konstitutionen parlamentets talman blir fungerande president om presidenten dör eller avgår. Parlamentets nuvarande talman,Fathi Surur, är känd som en verkligt illasinnad och korrumperad politiker.

Utan att varken Mubarak eller Suleiman nämnde det var det helt klart att armen stod bakom Mubaraks linje. Suleiman är ännu aktiv general, chef för det egyptiska underrättelseväsendet.
Ingen skall tveka om att armen anser sig vara garanten för att det egyptiska samhället inte skall driva in totalt kaos.

DN, DN2, DN3,
SvD, SvD2,
Sydsvenskan,
Dagen,
SVT, SVT2, SVT3, SVT4,
Expressen,
VG, VG2, VG3, VG4,


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Inga kommentarer: