måndag 2 januari 2012

Hadarat Nashim

vad jag skrev var bara vad jag väntade mig. Att det skulle innehålla öppna och halvt dolda angrepp på den sionistiska arbetarrörelsen var jag helt på det klara med. Vad Bertil trotts allt inte vill inse är att den klassiska sionismen är ett uppror mot det judiska galut samhället. Haredim i Europa och det dåvarande Palestina gjorde vad de kunde för att motverka rörelsen. Många om inte de flesta ultraortodoxa rabbinerna i Östeuropa gjorde allt för att förhindra medlemmarna i sina flockar att inte gå på alia - och detta ännu när det var klart för alla, som ville se verkligheten, vad Hitler avsåg att göra. Bertil, du som de flesta av dina meningsfränder, vill än i dag inte inse att den israeliska judiska staten förverkligades huvudsakligen genom den sionistiska arbetarrörelsens - i alla dess former och fraktioner - arbete och insatser. Det är därför som det är så svårt att smälta det allt starkare inslaget av galut mentalitet i dagens Israel. I dag glömmer man lätt bort att innan Beigin kom till makten 1977 så arbetade de flesta haredim. Ben Gurion gick med på att ett mindre antal yeshiva studenter (ca 800) skulle få bidrag till att studera på heltid och få sin militärtjänst uppskuten på obestämd framtid. Resten fick gå till armen och jobba efter den.Beigin gick med på att varje judisk yngling - antingen han passade för yeshiva,studier eller ej, fick uppskov med militärtjänsten så länge han studerade. Detta ledde till dagens explosiva ökning av antalet haridim, som nu måste försörjas av Israels arbetande befolkning. Om inte denna utveckling stoppas har staten Israel knappast någon möjlighet att överleva. Att sedan ta i försvar kravet på att religiösa soldater inte skall vara tvungna att delta i officiella militära ceremonier om dessa innefattar sång av kvinnor - civila som militära - är hårresande. Kravet innebär de facto att kvinnliga soldater inte skall få sjunga på officiella militära ceremonier. Givetvis inte om du anser att Israel skall bli som Iran eller Saudi Arabien! Skall försöka utveckla det här i en kommande bloggpost.

Inga kommentarer: