söndag 12 juli 2009

Al Qaeda terrorister avsåg spränga fartyg i Suezkanalen

Egyptiska säkerhets styrkor arresterade den 09072009 , enligt uppgifter från det egyptiska inrikesministeriet, en fundamentalistisk terrorgrupp som anses varit knuten till Al Qaeda. Gruppens mål var att spränga fartyg i Suez kanalen samt att sabotera gas och oljeledningar i Sinai.

Enligt de egyptiska myndigheterna avsåg terroristerna att aptera sprängladdningar på speciellt israeliska fartyg och detonera dessa med hjälp av celltelefoner på ett sådant sätt att de sänkta fartygen helt eller delvis blockerade kanalen.
Tekniken till dessa aktioner studerade och lärde sig gruppens medlemmar med hjälp av internet sajter som var knutna till Al Qaeda.

Dessutom framgår det av utredningen att gruppens en del av gruppens medlemmar tog sig in i Gaza remsan dår de fick vidare instruktioner av medlemmar i "den palestinska islamska armen", en palestinsk gruppering bitvis bestående av forna medlemmar i Hamans, som identifieras med Al Qaeda.

Bland gruppens något mer än 25 medlemmar var två palestinier, fem egyptier, en britt, en belgare och en fransk medborgare. Gruppen leddes av Khled Mohamed Ahmed som identifierades som befälhavaren av den Al Qaeda anknutna "Globala Islamska Fronten" som är verksam i Gazaremsan.

Faktumet att det i Gaza remsan existerar aktiva terrorist grupper som identifierar sig med den internationella jihadrörelsen/al Qaeda har under de senaste månaderna blivit allt klarare. De består till en icke ringa del av tidigare Hamas medlemmar som lämnat nämnda organisation då de inte ansett att Hamas var nog extremt vare sig religiös eller i den väpnade kampen.

Man bör också hålla i minnet att de egyptiska säkerhets styrkorna för mindre än ett halvår sedan arresterade en grupp terrorister i Sinai som var Hizbolla ledda. Läs mer om detta här. Även de använde sig bitvis av Gaza remsan som logistiskt basområde.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Knuff
DN
SvD
Sydsvenskan
Dagen
Barometern
VG
DB

Bloggar
Bloggnamnet länkar till bloggen ifråga. Titeln på specifik bloggpost länkar till den specifika bloggposten.
De listade bloggarna är enligt min mening intressanta. Detta betyder inte att jag alltid håller med om vad som skrivs i dem.
FIM Bluffen Free Gaza - hur lättlurade journalister utnyttjas
Ilya Meyer
Meningen med livet
MXp Ahmadinejad en Bin Laden som i valet gjorde militärkupp
I Gilboas svala skugga Human rights börjar lukta
Al HaMatzav
Nordkorea i dag är Iran i morgon
Jihad i Malmö Jihad utkämpas sällan på slagfälten

Rabnor tycker och tänker
Sommarlördag

Danofsky for President En riktig midsommarKrantz
Israel i Sverige
Vad skall Israel göra med Iran
Hellströms okultiverade tanketrädgård Upprepade dumheter om arabvärlden och palestinierna
Mina tankar Insiktsfullt av Lisa Abramowicz
Svensk Historia Lögn och förbannad dikt
Pophöger Israelisk ubåt i Suez kanalen
Wisemans Wisdoms Vad som komma kan
Gudmundson Fighters and lovers trotsar svensk terrorlagstiftning
Dick Erixon Islamister halhugger sju kristna - inga protester
Gulan Avci Angela Merkel bör akta sig för att be om ursäkt

1 kommentar:

Amer Al-bayya sa...

Hej .. Jag har läst om terror.Det står så här: att fattigdom skapar inte terror men orättvis politik..

USA har skapat terror..Palestina måste befrias först..Läs det här .Irak är förstört totalt:-

Jack Straw's Secret varning till Tony Blair om Irak
Michael Smith
En "hemlig och personliga" brev från Jack Straw 25 03 2002, dåvarande utrikesminister, att Tony Blair avslöjar graverande tvivel i hjärtat av regeringen om Blairs planer för Irak ett år innan kriget började.
I brevet, av vilket en kopia offentliggörs för första gången i dag, varnade statsministern att målet för ett militärt ingripande i Irak var av tvivelaktig legalitet och skulle finnas någon garanti för en bättre framtid för Irak, även om Saddam Hussein togs bort.
Den sändes 10 dagar innan Blair mötte George Bush, då den amerikanske presidenten, i Crawford, Texas, i april 2002. Dokumentet innebär klart att Blair redan planerar för ett militärt ingripande trots att han fortsatte att hävda att den brittiska allmänheten för nästan ett år att inga beslut hade fattats.
Skrivelsen kommer att vara en central del av den bevisning som Chilcot utredning om Irakkriget när det frågor Straw denna vecka.
Relaterade länkar
Läsa den i sin helhet: Straws Irakkriget brev
Hur många ska vara terrorister i Irak??1,5 miljon dog och 2 miljon barn utan framtid..