onsdag 17 februari 2010

Vice chefen för afghanska Taliban tillfångatagen i Pakistan

Nummer två i afghanska Taliban, Mullah Baradar, tillfånga togs för ett antal dagar sedan i den pakistanska hamnstaden Karachi. Enligt amerikanska källor så var det den pakistanska underrättelse tjänsten (ISI) tillsammans med amerikanska CIA agenter arresterade Baradar.Det exata datumet för tillfånga tagandet är inte offentliggjort och inte heller om detta lett till infångandet av ytterligare ledare i den afghanska Talibanrörelsen.Mullah Baradar som står mycket nära den afghanska Talibanrörelsens ideologiska ledare, Mullah Muhamed Omar, var den starke mannen i rörelsens centrala ledarskaps forum, Shura Majlis som i allmänhet kallades Quetta Shura efter den stad i den pakistanska provinsen Baluchistan till vilken rörelsens ledarskap tagit sin tillflykt. Under de senaste månaderna har medlemmarna Talibans Shura Majlis bytt sin tillflykts ort till Karachi.Baradar ledde de militära verksamheterna och kontrollerade dem i detalj. Han hade befogenhet att tillsätta och avskeda militära befälhavare men hade även kontroll över den finansiella och civila administrationen i de av Taliban i södra Afghanistan "styrda" områdena.Reellt sett så var Baradar Talibans faktiska ledare. Mullah Omar som var efter Usama bin Laden den av USA mest eftersökta personen i Afghanistan och Pakistan gick direkt efter terroristdådet den 11 september 2001 under jorden och lämnade därmed fältet fritt för Baradar. Denne var inte sen att ta tillfället i akt och manövrerade , bitvis på ett blodigt sätt, ut ett antal rivaler.Tillfånga tagandet av Mullah Baradar på pakistanskt område i en av ISI ledd aktion tyder på en klar förändring till hur den pakistanska armen och då speciellt dess underrättelse tjänst ser på sitt förhållande till det afghanska Taliban. Tidigare var man från armen och ISI inte benägen till att ingripa mot afghanska Taliban ledare som av olika orsaker befann sig i Afghanistan.Talibanrörelsen i Afghanistan hade från ISI ett varierande men inte ringa stöd då man från pakistanskt håll ansåg att detta skulle motverka ett indiskt eller iranskt inflytande i Afghanistan den dag då USA (och NATO-ISAF) skulle lämna Afghanistan.Denna pakistanska inställning ledde till ett otal större och mindre konflikter med USA. Men tydligtvis har de amerikanska påtryckningarna samt insikten att den afghanska Taliban rörelsen är klart lierad med den pakistanska Talibanrörelsen fört med sig en förändring. Hur känsligt detta är kan man förstå från ett uttalande av den pakistanska inrikesministern, Rehman Malik, som förnekade allt deltagande i tillfånga tagandet av CIA agenter.


Ännu har ingen efterträdare till Baradar utnämnts och det kommer troligtvis att ta sin tid innan någon i det talibanska ledar garnityret kan få den makt och inflytande som han hade. Man kommer troligen att se verkan av tomrummet i ett allt mindre effektivt motstånd till USAs- och ISAF styrkornas aktioner de närmaste månaderna.Det har även spekulerats i huruvida Baradar inte tillfånga togs utan tog kontakt med ISI och CIA för att ta upp någon typ av förhandlingar med dem. Hur otroligt detta än kan vara så är det knappast någon annan inom talibanledningen som skulle kunna gå i land med en sådan sak.Från Talibans sida förnekade man omedelbart sanningshalten i rapporterna om tillfånga tagandet men inom mindre en dag medgav två Taliban befälhavare i södra Afghanistan att uppgifterna om att Baradar tillfånga tagits var sanna men att det skett under strider i den afghanska provinsen Helmad.

För mera detaljer se två artiklar i The Long War Journal här och här. En mycket utförlig i The New York Times här . En "minibiografi" om Mullah Baradar i Newsweek här

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

DN, DN2,
SvD, SvD2,
Sydsvenskan,
Dagen,

1 kommentar:

Amer Al-bayya sa...

Det här är inte demokrati..Det är anarki...


Finns gränser??.. om jag tar kungens fru ansikte och sätta den på en kvinna som arbetar med porr där hoppa 5 män på henne och hon säger : din kuk är bra stoppa den i röven ,,,,har jag rätt att göra så???...Kan jag ta Elvis Presly i min sida och visa r att Elvis blir knullat med en gris,kan jag göra så b????..

Lars Vilks gör så med Islam..Varför ska muslimer vara tysta och lagen står på Lars sida?????

Om jag ska göra en sida som,,,,mohammadcartoons.org,,,Lars Vilks…..om Elvis Presly,då lever jag inte en dag till….Om jag ska visa att Elvis blir knullat med en hund eller gris då vet jag att folk ska döda mig….Är det rätt eller fel????..
Men Lars är sjuk och en ond människa ..Jag fick tala med honom på hans sida och jag förklarade allt till honom men han fick skriva mitt namn under två bilder i hans sida…Jag sa att det här är brott..Men han gick vidare…Jag sa att du kan göra likadan mot kristendom och judendom om du kan och våga…
Nej han vill bara mot Islam och muslimer…Då sa jag att han har 24 timmar att ta bort mitt namn från hans sida annars polisen ska ta hand om dig…..Mitt namn var borta på några timmar…..
jag tänkte på hur kan han ta yttrandefrihet på det här sättet???…Och hur kan Yttrandefrihet menar det?????..
Idag vill muslimer starta 25 sidor i internet om FAKTA om JUDAR…….Om Lars och andra går vidare så här med anarki,,,anarki,,,,Då ska muslimer gå vidare med de här 25 sidor om Judar…..Nu är det stopp för alla att röra Islam och muslimer på det här sättet ……Kritisera är bra men aldrig mer som Lars Vilks……….aldrig mer nu är det stopp för alla …Detta är anarki,,,,anarki,,,,,och man måste stoppas och straffas enligt lagen…