torsdag 24 juni 2010

Lite blandade repotage och tankar

I den här bloggposten finns det reportage om några aktuella händelser samt i vissa fall även kommentarer till dem. Reportagen rör följande händelser. General McChrystal får sparken. Israel skjuter upp ny och ytterst avancerad spion satellit. Saudiarabien underlättar israeliskt flyganfall mot Iran. Turkisk militär övar i Israel. Den israeliska armen startar ett nytt underrättelse förband bestående av hackers.

General McChrystal får sparken.
President Obama hade inget egentligt val. Om en av hans generaler, om än Commanding General (CG) Afghanistan uttrycker sig på det sätt som McChrystal gjorde om presidenten så hade denne som trots allt är "Commander in Chief, United States Armed Forces" ingen möjlighet att att göra något annat än att sparka McChrystal.

Alla, inklusive president Obama, vet att avskedandet kom vid en ytterst olägligt ögonblick för både USA och de allierade i ISAF styrkan. Man befann sig i början av provet på om den Counterinsurgency (COIN) strategi som McChrystal förespråkat och som Obama fastställt skulle vara den militärt rätta strategin i en konflikt som den i Afghanistan. Det är definitivt inte det rätta ögonblicket att byta chef för styrkorna. Obama var tvungen att omedelbart utse ny ÖB i Afghanistan och han gjorde det enda rätta valet. Han tog chefen för det amerikanska central kommandot General David Petraeus och utsåg honom till ÖB i Afghanistan. Petraeus hade som chef för central kommandot varit grundligt insatt McChrystals planering. Det viktiga är dock att Petraeus utarbetat den amerikanska armens officiella instruktion för COIN strategin och dessutom varit ansvarig för dess applikation i Irak kriget under åren 2006-07 då han var CG Irak.

Allt detta till trotts så kommer det inträffade dock att skapa en icke så ringa tidsrymnd då Petraeus kommer att vara upptagen först med de senats förhör som han måste genomgå i Washington innan hans utnämning blir slutgiltig. Under den tiden får han föra befälet genom plasmaskärmarna vilket definitivt inte passar hans lynne som en som vuxit upp i 101 Airborn Division.

Ett ytterligare problem är att McChrystal hade ytterst goda förbindelser med Afghanistans president Karzai, detta till skillnad från huvuddelen av de ledande amerikanska funktionärerna i Afghanistan och Washington. Den kontakt som Petraeus bygger upp med Karzai kommer i mycket bli avgörande för krigets utgång


Ofek 9. Israels senaste spion satellit.
Den 22 juni sköt Israel upp en ytterst avancerad spion satellit. Den var den åttonde i Ofek serien men fick av speciella skäl namnet Ofek 9. Både satelliten och den raket som sköt upp den är inhemska israeliska produkter.

Huvudentreprenören för projektet är den israeliska flygindustrin (IAI). Satellitens vikt är ca 300 kg och den är utrustad med såväl optiska som elektroniska sensorer. Dessa eller delar av dem är med all sannolikhet kapabla att fungera även om det avsedda spaningsobjektet är täckt av moln. Satellitens kameror kan urskilja och identifiera objekt vars storlek inte underskrider 70 cm.

Ofek 9 kommer tillsammans med tidigare ännu fungerande Ofek varianter (Ofek 7, Ofek5) samt de delvis civila israeliska israeliska satellit projekten EROS A och EROS B kunna ge de israeliska underrättelsemyndigheterna en ytterst detaljerad upprättad bild av t.ex. de Iranska nukleära anläggningarna Utöver dessa aktiva spion satelliter har Israel ytterligare en sådan till i rymden. Det finns inga offentliga uppgifter om den förutom att den är en ren radar satellit.

Saudiarabien underlättar israeliskt flyganfall mot Iran.
I en artikel den 12 juni 2010 i Times Online (London) uppger tidningen i fråga att de Saudiarabiska myndigheterna inte enbart gett det israeliska flygvapnet överflygnings tillstånd, i norra Saudiarabien, för anfall mot Iran utan även utfört kontroller att det tekniskt från Saudisk sida går att neutralisera aktuell del av landets luftförsvars system för att möjliggöra den israeliska överflygningen. Enligt artikeln är aktionen samordnad med det amerikanska utrikesministeriet. Se hela artikeln här.

Israelisk radio refererade den 23 juni 2010 uppgifter som sänds ut av den iranska nyhetsbyrån FARS som meddelade att under dagen den 22 juni israeliska militära transportplan lastat av militär utrustning på flygfältet Tabuk i norra Saudiarabien. I rapporten delgavs också att den civila trafiken på det aktuella fältet inställts under dagen samt att passagerarna på de inställda flygningarna fått full ekonomisk ersättning. Se engelsk översättning av FARS kommuniké.
Hittills finns ingen officiell eller officiös bekräftelse på denna nyhet.

Turkisk militär övar i Israel.
Trotts alla rapporterna om att Turkiet avbrutit allt militärt samarbete med Israel så kom för några dagar sedan en grupp turkisk militär till Israel för att öva sig på att flyga den israeliska drönaren Heron. Turkiet har lagt en order på 10 sådana plan med bifogande kontrollutrustning till en sammanlagd kostnad av 190 millioner USD. Hittills har sju av drönarna levererats. Frågan är nu huruvida detta endast är ett sätt från Turkiet att åtminstone få något för de utlagda pengarna, eller att det är ett tecken på att Turkarna inte blandar politik med affärer speciellt om det rör varor som har betydelse för den Turkiska säkerhetspolitiken.

Den totala turkiska ordern på Israeliska drönare, som ännu inte levererats, uppgår till 1.7 miljarder USD. De totala turkiska utestående militära beställningarna från den israeliska krigsmaterial industrin ligger på något över sju miljarder USD. Det är klart att man från israelisk sida är intresserad av att avtalen inte sägs upp men å andra sidan är man tveksam om Irael i dag skall leverera militär utrustning som i sig har spetsteknologiska element pga risken att denna utrustning kommer att vidarelämnas till länder som Syrien och Iran.

Den israeliska armen startar ett nytt underrättelse förband bestående av hackers.
Enligt uppgifter i dagens (23062010) pappersupplaga av Yediot avser armeens underrättelsetjänst, Aman, starta ett mindre förband bestående av specialutbildade hackers. De kommer att ha till uppgift att avvärja elektroniska angrepp på israeliska data installationer av nationell betydelse. Dessutom kommer det att syssla med insamling av data från installationer utöver Israels gränser. Av naturliga skäl kommer förbandet att bli en del av Amans sigint (sigint=signalspaning) enhet (benämnd 8200) och förbandets CO lyder direkt under befälhavaren för 8200.

Aman har fått ytterligare en bra ide. Eftersom man lätt kunnat konstatera att rekryteringen till 8200 till en oproportionell stor del kommer från det centrala Israel och då detta socioekonomiskt innebär att de dessutom kommer från mer bemedlade familjer tänker man starta tillsammans med utbildningsdepartementet specialkurser för ungdomar som har potential att bli datasnillen och ge dem specialutbildning redan från nionde eller tionde årskurs. Om man på detta sätt kan plocka upp smarta ungdomar från perifera områden med lägre socioekonomisk bakgrund så har man gjort en verklig insats då en person som gjort sin militärtjänst i 8200 i och med detta har en klar merit på arbetsmarknaden. Jag tror dock att man måste särprioritera även med hänsyn till socioekonomisk bakgrund för annars får man mest in ungdomar som utan detta program trotts allt kommer in i 8200s kurser. Stor Jerusalem räknas som perifert område och jag har sett inte så få som kommit därifrån till nämnda elit enhet.

General McChrystal får sparken.
President Obama hade inget egentligt val. Om en av hans generaler, om än Commanding General (CG) Afghanistan uttrycker sig på det sätt som McChrystal gjorde om presidenten så hade denne som trots allt är "Commander in Chief, United States Armed Forces" ingen möjlighet att att göra något annat än att sparka McChrystal.

Alla, inklusive president Obama, vet att avskedandet kom vid en ytterst olägligt ögonblick för både USA och de allierade i ISAF styrkan. Man befann sig i början av provet på om den Counterinsurgency (COIN) strategi som McChrystal förespråkat och som Obama fastställt skulle vara den militärt rätta strategin i en konflikt som den i Afghanistan. Det är definitivt inte det rätta ögonblicket att byta chef för styrkorna. Obama var tvungen att omedelbart utse ny ÖB i Afghanistan och han gjorde det enda rätta valet. Han tog chefen för det amerikanska central kommandot General David Petraeus och utsåg honom till ÖB i Afghanistan. Petraeus hade som chef för central kommandot varit grundligt insatt McChrystals planering. Det viktiga är dock att Petraeus utarbetat den amerikanska armens officiella instruktion för COIN strategin och dessutom varit ansvarig för dess applikation i Irak kriget under åren 2006-07 då han var CG Irak.

Allt detta till trotts så kommer det inträffade dock att skapa en icke så ringa tidsrymnd då Petraeus kommer att vara upptagen först med de senats förhör som han måste genomgå I Washington innan hans utnämning blir slutgiltig. Under den tiden får han föra befälet genom plasmaskärmarna vilket definitivt inte passar hans lynne som en som vuxit upp 101 Airborn Division.

Ett ytterligare problem är att McChrystal hade ytterst goda förbindelser med Afghanistans president Karzai, detta till skillnad från huvuddelen av de ledande amerikanska funktionärerna i Afghanistan och Washington. Den kontakt som Petraeus bygger upp med Karzai kommer i mycket bli avgörande för krigets utgång

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,
, , ,


DN, DN2, DN3, DN4, DN5,
SvD, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5,
Sydsvenskan,
Dagen,
VG, VG2,
HD,
SVT,

Inga kommentarer: