onsdag 18 augusti 2010

Grekland i stället för Turkiet?

Vad handlade den israeliska premiärministerns besök i Grekland egentligen om? Officiellt ett samtal med den grekiska premiärministern George Papandreou, undertecknande av diverse avtal samt en båtresa tillsammans med hustrun Sara samt Papandreou med hustru till den Grekiska ön Porus. På Porus möttes de av den Grekiska försvarsministern.

En av de israeliska radiokanalerna rapporterade den 16082010 att kärnpunkten i samtalen mellan de två premiärministrarna, som drog över den utsatta tiden, rörde hur Grekland skulle kunna bli ett alternativ till Turkiet för Israel.

Efter den rapporten har det varit mer eller mindre knäpptyst i Israeliska media om besöket frånsett några blänkare om att Grekland önskar att de mängder av Israeliska turister som intill dess att förbindelserna mellan Israel och Turkiet trappades ned i samband med "Ships to Gaza" i slutet av maj 2010, skall förlägga sina semestrar till Grekland i stället.

Låt oss se om Grekland för Israel överhuvudtaget kan bli ett alternativ till Turkiet. Bloggposten är skriven under förutsättning att ett reellt turkiskt medlemskap i EU inte f.n. är aktuellt.

Generellt sett förefaller detta vara mer än osannolikt. Turkiet har bortemot 70 millioner invånare och en livfull ekonomi. Grekland har något mindre än 11 millioner invånare och en ekonomi på fallrepet. Dessa två meningar visar klart att även om grekerna vill så kommer de ha svårt att fylla ut de turkiska skorna.

Grekland har i 62 år varit ett av Europas mest anti Israeliska länder, en anti israelisk het som inte enbart varit en som styrts av grekiska geopolitiska intressen utan även en som slagit ordentlig rot i de breda folklagerna. Detta gör att även om man inom den grekiska statsledningen kan komma till insikt om att goda förbindelser mellan Israel och Grekland har ett positiv värde så behöver befolkningen i landet också övertygas om värdet i en dylik politik.

De goda förbindelserna mellan Grekland och de olika palestinska rörelserna, inklusive Hamas, är också en faktor som kan verka bromsande på ett närmande mellan Israel och Grekland.

De ekonomiska förbindelserna mellan Israel och Turkiet var och är än i dag mångfacetterade och spänner över områden från turism, jordbruksprodukter, militär och säkerhets utrustning mm mm.

Ekonomiskt sätt är det de militära- och säkerhets sektorerna som utgör de tunga posterna i den israeliska exporten till Turkiet. Även om den Grekiska försvarsmakten inte är obetydlig så kan man knappast ens på lång sikt se en marknad liknande dagens turkiska i den grekiska försvarsmakten då den israeliska exporten till stor del består av vapensystem och inte fristående produkter. Detta innebär inte att det inte finns möjlighet att punktvis komma in på den grekiska försvarsmaktens område.

Huruvida Grekland kan komma att bli ett alternativt övningsområde för det israeliska flygvapnet får väl framtiden utvisa. För närvarande verkar det som om Rumänien i stället för Turkiet åtminstone delvis fyller denna funktion.

Det torde inte vara någon tvekan om Grekland kan om det så vill ta över en del av den israeliska turismen som hittills gått till Turkiet. Det Grekiska alternativet är dock dyrare dels pga den längre flygvägen och dels pga ett högre allmänt prisläge i Grekland.

När det gäller jordbruksprodukter så är problemet i stort sätt bara prisfrågan.

Israel får dock vara försiktigt med sitt närmande till Grekland. Man får inte rusa iväg då detta enbart kan skada de ännu befintliga banden med Turkiet och befästa dess nya kontakter med Iran och Syrien.

Det går inte idag att avgöra avsikten med Turkiets orientering sig österut. Det kan mycket väl visa sig att de spekulationer som framförts om en turkisk stävan att återupprätta det Ottomanska imperiet inte helt varit i det blå.

En turkisk geopolitiskt omorientering österut kommer på sikt innebära en helt ny situation. Den kommer att ställa Turkiets medlemskap i NATO inför uppenbara problem, på en gång som Greklands vikt i NATO kommer att öka kraftigt parallellt med Israels ställning som "NATO samarbetes partner".

Det är helt klart att de geopolitiska och geostrategiska problemen som Turkiets nya mer islamska politik under de senare åren skapat i östra Medelhavsområdet och Mellanöstern helt överskuggar de israeliskt-grekiska förbindelserna.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

DN, DN2,
SvD,
Sydsvenskan,
Dagen,
SVT,
VG,
Expressen, Expressen2,

Inga kommentarer: