måndag 31 januari 2011

Quo Vadis Egypten?

Frågan vad som kommer att hända med och i Egypten är idag en fråga som det går att få många svar på beroende på vem man frågar. Situationen är så pass öppen att varje person eller institution som ger ett svar överhuvud taget är till stor del omedvetet influerad av dess eller dettas subjektiva intressen i sin utvärdering till vad som kommer att hända. Dessutom kan man inte bortse från att en del av svaren inte är en förutsägelse utan har formulerats av givaren på ett sätt som är avsett att påverka utvecklingen med och i Egypten

Situationen utvecklar sig dessutom med en hastighet som gör att ett svar som ges, inom 24 timmar kan vara helt obsolet.

Om man försöker analysera problemen i dagens Egypten kan man utan större svårighet fastställa grunder till dagens situation. Ett av dem är helt enkelt befolkningsutvecklingen. Antalet invånare för 30 år sedan var ca 40 millioner. I dag rör det sig om 87! Men den Egyptiska ledningen, läs president Hosni Mubarak, har inte fört en ekonomisk politik i landet som har kunnat skapa en reell ekonomisk grund för dessa 87 milioner att försörja sig på ett modernt och reellt sätt.

Det kommer att ta lång tid för varje typ av en ny regim att lösa detta problem samt att förklara för den egyptiska befolkningen varför det inte går att lösa detta grundläggande problem på några få år.

Ett annat problem är att i Egypten, i likhet med resten av arabländerna, det inte finns någon demokratisk tradition. Att utan en sådan över natten skapa ett demokratiskt samhälle är ju närmast en utopi. Dessutom möjliggör den för diverse antidemokratiska rörelser att under demokratins täckmantel ta makten.

När man tar del av vad som skrivs eller sägs i västerländska media kommen man till insikt om hur lite dessa förstår av de egyptiska problemen.

För alla de som ser massdemonstrationerna i Kairo som ett utslag av genuin gräsrots demokrati vill jag föreslå följande. Kolla bilderna från demonstrationerna. speciellt de som visar mängder av demonstranter. Hur många kvinnliga demonstranter ser ni? Låt er inte luras av bilder där fotografen zoomat in på en kvinnlig demonstrant. Bilderna från demonstrationerna visar klart hur det står till med könsdemokratin i Egypten.

Jag är den förste att hålla med om att man måste se till att medborgarna i de arabiska länderna blir i åtnjutande av en politisk och ekonomisk demokrati men vi måste se till att revolutionen inte kapas av det "Muslimska brödraskapet" i Egypten. För de okunniga är nämnda organisation en fundamentalistisk islamsk organisation vilken som mål har att göra den islamska lagstiftningen "Sharia" till den grundläggande lagstiftningen i Egypten. Om kapningen lyckas så får vi ju säga "bye, bye " till den Egyptiska demokratin. Det är definitivt en fara att det Muslimska brödraskapet kommer att lyckas då det är den största och i realiteten den enda reella egyptiska oppositions gruppen.

Enligt rapporter i israeliska etermedia så har det Muslimska brödraskapet varit mycket mer märkbart på gatorna i Kairo under söndagen (30012011) än tidigare.

Under eftermiddagen den 30 januari kom medelandena att Mohamed ElBaradei, den förre chefen för The International Atomic Energy Agency (IAEA), skulle tala på frihets torget i Kairo som ledare får en nybildad tak rörelse för sex egyptiska optionsgrupper. Däribland, och som den enda reella, det muslimska brödraskapet. Vid nitton tiden på kvällen kom ElBaradei till torget och höll ett tal inför tio tusentals demonstranter. Enligt uppgift så står han nu som ledare för en koalition av 10 egyptiska oppositions grupper - varav endast det Muslimska brödraskapet har en reell politisk betydelse. Han förklarade att han hade mandat från det egyptiska folket och gav president Mubarak ett ultimatum att lämna Egypten under kvällen.

ElBaradei är en helt ny figur på den egyptiska politiska scenen. Intrnationellt sett blev han känd som generalsekreterare för The International Atomic Energy Agency (IAEA). Han fick Nobels fredspris för sitt arbete inom IAEA. Han fick utstå mycket kritik för sitt alltför undfallande handlande i frågan om Irans nukleära program.

Enligt mediarapporter förefaller det som om den egyptiska armen mer och mer tar över makten i Egypten. Detta kan vara ett tecken på att Mubarak kommer att dra sig tillbaka från den dagliga administrationen och överlåta den på armen under ledning av den av honom utnämnde vise presidenten general Omar Suleiman. Även om det inte sagts rent ut av de Mubarak närstående är det mer eller mindre klart att varken president Mubarak eller att hans son Jemal Mubarak kommer att ställa upp i det inom några månader stundande presidentvalet.

Både inom den politiska och militära israeliska ledningarna har man under de senaste dagarna haft långa och allvarliga överläggningar om vad den nya situationen i Egypten kommer att innebära för de Israelisk-Egyptiska förbindelserna. Man hoppas att skadeverkningarna inte kommer att bli för stora men man är tyvärr mycket osäker om det. En liten illustration på detta var ett yttrande som ifrågasatte om Egypten i framtiden skulle begränsa Israels rätt att använda sig av Suez kanalen. Pga att Israel är en s.k. Ö-ekonomi, dvs en ekonomi som inte har internationella landförbindelser utan som är beroende av sjö- och lufttransporter är tillgång till Suez kanalen av största betydelse för landet. Det kan dessutom tilläggas att en blockad av israeliska marinenheters rätt att trafikera Suezkanalen skulle ha allvarliga följder för Israels geo strategiska situation.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Bloggar,
Al HaMatzav,
Försvar och Säkerhet,

DN, DN2, DN3, DN4, DN5, DN5, DN6, DN7, DN8, DN9,
Sydsvenskan,
Dagen, Dagen2, Dagen3,
SVT, SVT2, SVT3, SVT4, SVT5, SVT6, SVT7,
Expressen,
VG, VG2, VG3, VG4, VG5,

3 kommentarer:

Anonym sa...

Mest makabra-att nästam samtliga egyptier på gatan förklarar främsta orsak till missnöje att Mubarak vill ejstarta nytt krig mot Israel
och utplåna judarna. Det ligger långt före missnöje med arbetslöshet och fattigdom.
Vi svenskar borde hållas medvetna att ränderna går aldrig ut på muslimerna-vad dem än säger

Anonym sa...

Egypten går nog dessvärre mot islamisering, och därmed går vi alla med stormsteg mot det "civilisationernas krig" det länge talats om. Det är ett krig som vår sida MÅSTE vinna, om inte våra barn och barnbarn ska gå in i framtiden, som de fördömda går in i Helvetets eviga brännugn (enligt de troendes "kärleksfulla" Guds önskan)

Ulf Claesson

Anonym sa...

Håller med kommentarerna på denna blogg.

Det är tragiskt hur lite media speglar risken för ett verkligt hårt muslimskt shariastyre i Egypten. Det skulle även kunna leda till att flera arabländer följer Egypten och inför sharialagar.

Man får inte glömma att det saknas en stor demokratisk bas i befolkningen. De kristna blir färre och färre pga förföljelse.

Folket i MÖ har sett demokratin i väst men i väst har man en befolkning som verkligen vill ha demokrati. I MÖ vill många i stället ha sharialagar, vilka ju inte behandlar alla lika.

En ny regim i Egypten skulle i förlängningen kunna leda till enorma förvecklingar i hela världen, då Saudi m fl länder i regionen sitter på enorma mängder olja.

Israel kommer återigen säkert att bli hotat från egyptiskt håll. Hot och angrepp var ju vardagsmat under Nassers tid.