fredag 24 april 2009

Pakistan - kärnvapenmakt på fall? Uppdaterad 250409

När Pakistans president Asif Ali Zardari för två veckor sedan ratificerade det avtal som ingåtts mellan de lokala myndigheterna i distriktet Swat och de pakistanska talibanstyrkorna att Islamsk lagstiftning (Sharia) skulle vara det enda giltiga legala systemet i distriktet abdikerade de facto de Pakistanska centralmyndigheterna från överhögheten i den sk. Swatdalen.

De pakistanska talibanstyrkorna fick igenom avtalet efter att de efter relativt hårda strider lyckats kämpa ner de inte alltför motiverade pakistanska arme och polisstyrkor som försökt upprätthålla både den federala pakistanska regeringens såväl som NWFP´s (North West Frontier Province) auktoritet i området. En bidragande orsak till att de pakistanska myndigheterna gick med på avtalet var att talibanstyrkorna terroriserade civilbefolkningen och då speciellt den kvinliga delen av den.

Enligt avtalet så skulle de i området kvarvarande pakistanska militärstyrkorna icke röra sig utanför sina avgränsade baser samt enbart öppna eld om de blev anfallna. Detta gjorde den talibanska segern fullständig.

Det har inte varit någon hemlighet att man inom regeringskretsar och underättelsetjänster i såväl ledande västländer som i Ryssland betraktat utvecklingen med stor oro. På goda grunder kunde man misstänka att taliban inte skulle nöja sig med Swat distriktet utan att de hade ställt siktet mycket högre. Om Pakistan skulle falla helt eller delvis i i Talibans händer så skulle världen ställas inför problemed med att taliban och dessutom Al Qaeda skulle få tillgång till kärnvapen.
Bilden är klickbar

Det visade sig att oron hade varit välmotiverad då
under de senaste veckorna talibanstyrkor, i direkt strid med vad som avtalts i överenskommelsen om Swat, invaderade Buner distriktet vilket ligger direkt söder om Swat. Den pakistanska centralregeringens styrkor lyckades inte, trots upprepade försök, hindra att Taliban för närvarande de facto övertagit makten distriktet Burner vars södra gräns ligger 100 (!) km från den pakistanska huvudstaden Islamabad.

Om det tidigare rört sig om oro i diverse länders regeringkretsar så har denna nämast vänts till lindrig panik. Det har också framförts bister kritik på hur den civila pakistanska regeringen skött krisen. Det är ingen hemlighet att den pakista
nska civila regeringen är relativt svag. Om man därtill lägger att det exukutiva organ som denna regering har till sitt förfogande för att stoppa talibanstyrkorna nämligen arme´n inte är av speciellt hög kvalite. (Den har hitills förlorat alla krig mot Indien).

Till detta måste man lägga att den pakistanska underrättelsetjänsten (ISI) mer eller mindre är skaparen av den Afghanska talibanrörelsen vilk
en är fadder för den pakistanska. Båda dessa rekryterar sina aktivister från Pashtunstammarna vars områden ligger såvål norr som söder om den Afghanska-Pakistanska nord ost gränsen.

Man kan förstå hur allvarligt USA´s ledning ser på situationen då Hillary Clinton, USA´s utrikesminister, inför represetanhusets Forign Affaires Commitee uttrycker sig (enl. Reuters) på följande sätt "
Pakistan¨s goverment has abdicated to the Taliban and to the extremits in agreeing to inpose islamic law in the Swat vally and the country (Pakistan) now poses a mortal threat to the security and safty of our cou
ntry and the world"

Den pakistanska undfallenheten mot den fortgående taliban invasitionen har även kritiserats hårt inom högre amerikanska militär och underrättelse kretsar. Enligt dessa är det tveksamt om den pakistanska ledningen i dag har en teoretisk möjlighet att stoppa Talibans fortgående ockupation - under förutsättning att den pakistanska ledningen verkligen vill det-. Hur som helst enligt dessa källor skulle detta föra med sig ett veritabelt blodbad.

Även om, vilket förefaller otroligt, man lyckas med att föra alla de pakistanska kärnvapnen i säkerhet i tredje land så kvarstår faktumet att ett talibanskt övertagande av den faktiska makten i Pakistan skulle innebära att de amerikanska styrkorna såväl som Natostyrkorna i Afganistan skulle hamna i en nästa omöjlig försörjningssituation då hela underhållet av en sammanlagd styka på bortemot 80.000 man skulle behöva sändas in via Ryssland eller ett antal länder mellan Ryssland och Afghanistan med huvudsakligen islamsk befolkning.

Ytterligare detaljer om sitiationen som publicerats på nätet mogonen den 240409
1. Den högste polischefen i Pakistans huvudstad Islamabad har förlagt paramilitära polisförband i bergsområden norr om huvudstaden. Denna åtgärd vidtogs efter att rapporter erhållits om att talibanförband hade börjad invadera de två distr
ikten Mansehra och Haripur. Det sistnämnda distriktet gränsar direkt mot Pakistans största och viktigaste provins Punjab. Avståndet från huvudstaden till gränsen mot Haripur är endast några tiotal kilometer.

2. I provinsen Punjabs Attock distrikt som gränsar direkt mot Haripur finn två ytterst "känsliga" anläggningar som konstuerar och lagrar kärnvapen samt anpassar attackplan och missiler så att de kan leverera kärnvapen. På den närbelägna Kamra flygbasen antas det att attackplan som är kapabla att leverera kärnvapen är stationerade.

Nytt avtal. Taliban utrymmer Burner
Enligt uppgifter på nätet som citeras bl.a. av BBC har Taliban beslutat att med omedelbar verkan utrymma Burner distriktet. Orsaken till be
slutet är ännu oklar men det kan bero på att talibanledningen dragit öronen åt sig och inte velat att den federala regeringen skulle skicka in stora regulgära armeförband i distriktet. Tills situationen klarnar bör man se talibanbeslutet som en temporär taktisk åtgärd.
bilden är klickbar

I sambandet med utrymningen har det också framkommit att i bl.a. samtliga distrikt (se karta) tillhörande den s.k. Makaland division och inte bara i Swat, sharia lag skall vara den enda gällande lagen.

Tyvärr tyder en hel del på en nära förestående brakseger för den internationella jihadrörelsen. Det förefaller högst troligt att USA under de närmast året kommer att vara helt upptaget med Pakistan-Afghanistan och knappast ha tid och kraft över för Iran och Mellanöstern problemen. En sådan utveckling skulle ge Iran mycket mer frihet att förverkliga sina imprealistiska avsikter.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

DN2
DN3
DN4
SvD4
SvD5

Sydsvenskan
Dagen
VG
DB

Bloggar
FIM FN stänger av mikrofonen för palestinier som torterats i Libyen
Ilya Meyer
Segregering, selektivitet och påtvingat utanförskap i Röda Korsets regi
MXp Sveriges nya demografiska karta innebär islamsk kultur
I Gilboas svala skugga Lydstat
Al HaMatzav
Amos Oz 70 år
Jihad i Malmö
Terrorister gömmer sig på sjukhus
Rabnor tycker och tänker Kobra o John Westlin
Sökandes sanningen-eller politiskt korrekt Gaza? Vad hände egentligen? Och varför?
Danofsky for President
The Daily Show gör det igen
Israel i Sverige
Dagen efter.
Hellströms okultiverade tanketrädgård Upprepade dumheter om arabvärlden och palestinierna
Mina tankar SIDA köper bil och betalar med våra pengar

Inga kommentarer: