söndag 5 april 2009

1. Hindrad kapning av israeliskt fartyg 2. NATO värnar om yttrandefriheten

I väntan på att vi blir lite klarare på vad president Obama egentligen avser med alla sina uttalanden om Iran, Afghanistan, Pakistan och Nordkorea tar jag mig friheten att ta upp mindre men dock inte oviktiga händelser.

1. Israeliskt fartyg undslipper somaliska pirater.

På morgonen den 4 april försökte somaliska pirater kapa det israeliska fartyget "Africa Star" som befann sig ca 700 km. öster om Somalias kust. Det är ju knappast okännt att detta område är ett där somaliska pirater i stor skala försöker kapa civila fartyg.

Denna verksamhet är huvudsakligen ekonomisk men som jag skrev i en blogpost från den 20 november 2008 kan kapningarna under vissa förhållanden bli politiskt mycket brännbara även om piraterna i fråga inte avsett detta.

I det här fallet är det helt klart att om piraterna lyckats med att kapa det israeliska fartyget och föra det till hamn i Somalien så hade det varit frågan om en politisk händelse med troligtvis allvarliga följder på grund av fartygets nationalitet och piraternas hemland som ju är ett tillhåll för den internationella jihadiströrelsen.


Låt oss återgå till händelseförloppet. Piraterna kom i två snabba troligtvis Zodiac båtar och öppnade eld mot det israeliska fatyget med handeldvapen. Därefter styrde de mot och närmade sig fartygets akterskepp och ett antal pirater började äntra det israeliska fartyget för att kunna ta över det. De förhidrades i sitt uppsåt av att den israeliska besättningen spännt upp taggtråd i deras väg.
Piraterna återgick till sina båtar men försökte följa, tillsammans med sitt moderskepp, det israeliska fartyget som sakta men säkert ökade avståndet mellan sig och dem.

Parallet med dessa händelser kontaktade fartygets rederi, ZIM, de i området patrullerande NATO flottstyrkornas högkvarter. (NATO har sedan ett antal månader en mångnationell flottstyrka stationerad i området med uppgift att förhindra piratdåden).
Så småningom uppenbarade sig ett brittiskt marinflygplan över piratfartygen som därmed gav upp sin förföljese av det israeliska fartyget.

Man kan fråga sig om hur många kapningar som skulle ha omintetgjorts om även andra länders fartyg hade vidtagit enkla försvarsåtgärder i likhet med det israeliska fartyget.

2. NATO värnar om yttrandefriheten
Efter sega förhandlingar lyckades USA occh andra Natomedlemmar övertyga Turkiets ledare att gå med på att den danske statsministern skall bil ny generaksekreterare i NATO.


Den turkiska ledningen motsatte sig under en längre tid Rasmussens utnämning med motivering att han hade försvarat Jyllandspostens publisering av muhammed karikatyrerna och nekat att av ge ett officiellt danskt beklagande.

Det krävdes ett personligt ingripande av president Obama för att den turkiske premiärministern motvilligt skulle gå med på utnämningen. Antagligen hjälpte Obamas löfte om att en av de vice generalsekreterarna skulle bli en turkisk politiker till.

Det turkiska motståndet mot utnämningen har på intet sätt underlättat för landet att få sitt eftersträvade medlemsskap i EU. Tvärt om från många EU medlemmar har det framförts att om Turkiet har en sådan inställning till yttrandefriheten så måste man än mer tänka sig för.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

DN
DN2
SvD
SvD2
Sydsvenskan
Sydsvenskan2
Dagen
VG
VG2
DB

Bloggar
FIM Vilken moralisk måttstock har vi rätt att att använda på Israel?
Ilya Meyer Moderation Through the Eyes of Islamists
MXp
Hederskulturen i "Suicide City"
"I Gilboas svala skugga Utanför Fyrkanten
Al HaMatzav
Helle Klein och den svart-vita drevjournalistiken
Jihad i Malmö
Rushdie m.fl.:Islamismen globalt hot
Rabnor tycker och tänker Hela sanningen
Sökandes sanningen-eller politiskt korrekt Gaza? Vad hände egentligen? Och varför?
Danofsky for President
Israels arme undrsöker sina soldaters agerande i Gaza
Israel i Sverige
Vad sägs om lite fakta
Utrikesbloggen Utrikesnyheter
Hellströms okultiverade tanketrädgård Upprepade dumheter om arabvärlden och palestinierna
Mina tankar Turkiet tycker inte om åsiktsfrihet

Inga kommentarer: