söndag 18 juli 2010

Nytt israeliskt grepp i gazafrågan mot slentrianmässigt europeiskt

EUs utrikesminister, Catherine Ashton, som är på ett tre dagars besök i Israel, Gaza och Västbanken förklarade vid en presskonferens på kvällen den 17 maj att gränsövergångarna mellan Israel och Gaza remsan snarast måste öppnas i båda riktningarna för såväl person- som godstrafik.
Israels största tidning, Yediot Achronot, publicerade på fredagen i sin hebreiska pappersupplaga ett av israeliska UD nytt utarbetat förslag om totalt stängning av all landtransport mellan Israel och Gaza remsan samt på sikt en successiv nedtrappning av den israeliska exporten av el och vatten till Gaza.


Inga nya grepp.
Att Catherine Ashton inte var någon vän av Israel kom ju knappast som någon överraskning, men att hon vid sin presskonferens med den palestinske statsministern, Salam Fayyad, bl.a. förde fram kravet på en total fri persontrafik mellan Israel och den Hamas styrda Gaza remsan, tyder på att hon inte är speciellt väl insatt i de lokala politiska förhållandena. Hennes uttalande låter ju bra ur "Human Right" synpunkt men varken den israeliska ledningen eller dess befolkning skulle kunna tänka sig att gå med på att hamas aktivister i praktiken skulle få fri och okontrollerbar rätt att ta sig in i Israel med allt vad detta skulle leda till i fråga om terrorism.

Salam Fayyad är tvivels löst allt annat än intresserad av att hamas aktivister från Gaza skulle få möjlighet att via Israel ta sig in i den Fatah ledda PA administrerade Västbanken. För att inte
vara helt odiplomatisk framförde han vikten av export från Gaza remsan till Israel för remsans ekonomiska utveckling.

Det nya israeliska förslaget.
Det israeliska förslaget, eller för att vara mer exakt, det israeliska UDs förslag då det ännu inte är klart om den israeliske utrikesministern Lieberman fått klartecken från regeringen eller kabinettet, innebär att banden mellan Israel och Gaza remsan totalt skärs av. I stället för blockad politiken ger Israel nu fritt fram under förutsättningen att det inte sker över gränsen mellan Israel och Gaza remsan som kommer att bli totalstängd. Israel kommer inte att hindra trafik mellan remsan och omvärlden. EU liksom resten av det internationella samfundet kommer att ha full frihet att komma och genomföra alla sina humanitära program och detta utan att fråga Israel om lov. Varutransporter sjövägen till remsan kommer inte att behöva gå in till Ashdod för att kontrolleras ( om de har krigsmateriel i lasten) utan de föreslås bli kontrollerade i hamnar tillhörande EU medlemmen Cypern.

För att göra Gaza remsan självförsörjande i fråga om el och vatten föreslås att bland de första projekten byggandet av ett modernt kraftverk samt en avsaltnings anläggning för produktion av dricks vatten genomförs. Man påpekar också att uppförandet av en modern anläggning för rening av avloppsvatten bör prioriteras. Från denna skulle man ju dessutom få vatten för bevattning av olika sorter av grödor.

När det gäller gränsövergången mot Egypten i Rafiach området så frånsett samordningen med Egypten krävs en EU styrka på högsta militära nivå får att understödja EUs kontroll att inga vapen kommer in denna väg. Kravet på en militär elit styrka bottnar i erfarenheten av hur Hamas med lite enkla hot skickade hem en tidigare (EU) kontrollstyrka från samma gränsövergång.

Genom ett arrangemang av ovanstående sort anser Israel att all typ av ockupation av remsan är avslutat och att Israel inte har något mer ansvar för dess befolkning. Den som har överhöghet och ansvar för befolkningen torde vara FN, vars föregångare NF i början av 1920 talet överlämnat det sk. Palestina området till Storbritannien som ett NF mandat. Storbritannien återlämnade mandatet den 15 maj till FN och Egypten ockuperade remsan i kriget 1948-49. Israel slängde ut Egypten i 1967 års krig och efter genomförandet av Liebermans förslag har Israel inget ansvar för området efter internationell rätt. Av detta följer att FN är, antingen man vill eller ej, överhuvud i området. FN har givetvis rätt att lämna över området till hugade spekulanter.

Liebermans förslag kommer vid en tidpunkt då alltmera röster höjs mot iden med en två statslösning bl.a. av skälet att det i dag finns de facto två palestinska politiska enheter som är ur ideologisk synpunkt diametralt skilda samt att en av dem, hamasregimen i Gaza inte erkänner Israels rätt att existera av religiösa skäl.

Det är inte säkert att Liebermans förslag är genomförbart men det pekar på att idag är det av nöden med nytänkande i frågan om Israel och palestinierna.

Givetvis kommer det att finnas personer som vill förorda en enstatslösning för israeler och palestinier men de bör ta beaktande att en sådan lösning kommer att föra med sig följder som får Jugoslaviens sammanbrott att se ut som en lekskola där alla parter skulle förlora stort men de palestinska störst.

Skall bli intressant att se hur Liebermans förslag kommer att tas emot i en värld som ser allt genom ett Palestina färgat prisma.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

KnuffDN, DN2, DN3, DN4,
SvD, SvD2,
Sydsvenskan, Sydsvenskan2,
Dagen, Dagen2,
VG,
SVT,
Expressen,
HD,
GP,
Arbetarbladet,
BLT,
Skånskan,
EK,
Gefle Dagblad,


6 kommentarer:

Anonym sa...

Mycket intressant men hur ska de förhindra att inte skepp som ej går via Cypern har vapen i lasten?
Kalle Strokirk

Anonym sa...

FN får se till tillsammans med EU att skepp som är på väg till Gaza kontrolleras även om de inte går via Cypern, och som vi vet kommer de inte att lyfta ett finger för att göra detta.Se bara FN trupperna i södra Libanon och hur de "kontrollerar" vapensmuggling till Hizbollah. Det kommer att vara samma sak,inget göra. EU och FN av idag är anti Israeliska och beter sig fortfarande som om Israel vore ett gettho som under andra världskriget där judar inte hade ngn rätt att försvara sig men folk hade rätt att mörda judar, samt att de skulle göra vad de blev tillsagds att göra annars...
Vad som händer idag är att den världsomfattande islamismen som liknar nazismen tar mer och mer makt, använder lögnaktig propaganda, men de skulle inte lyckas med detta om världen inte var antisemitisk, medlöpare...som är mycket villiga att ta emot deras propaganda, även om de vet att den är lögnaktig...

Anonym sa...

Har ngn märkt att bilden från Gaza, i artikeln Vattenpipa förbjuds i Gaza, visar hur välmående befolkningen är, de ser inte ut att lida...eller tecken på att de har brist på mat...

Bo sa...

Catherine Ashton verkar vara naiv, omedveten, historiskt okunnig, möjligen också hänsynslös. Ytterst obehagligt med en sådan person på posten som EU:s "utrikesminister".

Daniel sa...

Intressant vändning. Återstår vad som kommer finnas kvar efter en intensiv inrikespolitik förts på förslaget.

Börjar mer och mer bli övertygad av att trestatslösning är idagsläget den enda handlingen med ett sånär realistiskt prospekt.

Vilket då, tyvärr, säkerligen kräver en viss tid med politiskt kaos i länderna runt israel. Ett kaos som säkerligen kan skapa nya och ännu värre problem.

Trocadero sa...

Jag har en lustig känsla av att Israel kommer att få skit när dom helt plötsligt inte hjälper palestinierna längre.