onsdag 23 juli 2008

En kort inledning

En längre tid har jag funderat på att starta en blog. En av orsakerna till det är att enligt min uppfattning är den informations verksamhet som drivs enbart genom Epost inte helt effektiv då viktiga inlägg lätt kommer bort i mängden av epost som ramlar ner i våra inlådor varje dag. Ett annat skäl är att sökmotorerna inte kollar epost som inte publicerats på en sajt, något som för med sig att man inte når personer som man inte direkt eller indirekt genom masspostlistor eller forum skickat till.

Som framgår av bloggens namn och ingress så kommer den att behandla frågor om aktuella politiska samt strategiska händelser i, och frågeställningar rörande Mellan Östern samt kriget mot terrorn i alla dess avseenden.

För att vara helt ärlig så kan det mycket väl hända att jag kommer att ta upp även andra ämnen. Det är bakgrunden till "MM" i slutet av bloggens huvudtitel.

Titelbilden är tagen från Golanhöjderna i riktning mot Kinneret (Genesarets sjö)

Kom gärna med synpunkter men ha lite överseende med tekniska brister i början

Inga kommentarer: