måndag 21 juli 2008

Strategiska studier

Avsikten är att en av de tyngre avdelningarna i den här bloggen kommer att omfatta artiklar som publicerats inom ämnes sfären Strategiska studier (eng Strategical Studies). Ämnet som inte är speciellt känt i Sverige är multidisplinärt och omfattar historia, militärhistoria, statskunskap, ekonomi, sociologi, beslutsprosess teori, militär strategisk teori samt klara inslag av framtidsforkningsteori. Kort sakt en massa intressanta dicipliner.

I Israel som i USA är intresset för strategiska studier väl utvecklat inom akademiska kretsar. I båda länderna finns ett icke ringa antal tankesmedjor som har för vana att publisera material, ofta kostnadsfritt på nätet.

Det är tveksamt om man idag kan säga att vad som publiseras av dessa tankesmedjor och fristående forskare påverkar den politiska beslutsprosessen i respektive länder. I Israels fall är påverkan definitivt inte allt för utvecklad (lindrigt sagt). I USA är och har situationen alltid varit bättre. Man behöver bara nämna Henry Kissingers namn för att inse det. Dessutom har "The National Security Advisor" (NSA) ämbetet en ytterst stark ställning vilket borde ge ämnet i fråga ett avsevärt inflytande, även om detta knappast varit fallet under den senaste administrationen.

The Institute for National Security Studies (INSS) vid Tel Avivs universitet ger fortlöpande ut intresanta artiklar och artikelsamlingar.

I dagarna har INSS publiserat ett nytt nummer av
Stategical Assesment vilket är en artikelsamling som brukar ges ut ca fyra gånger om året.

Nedan finner ni en länk där man kan ladda ned de olika artiklarna

http://www.inss.org.il/index.php?cat=0&incat=&read=1954

Inga kommentarer: