söndag 5 oktober 2008

Ny samordnande organisation i Israel i kampen mot den Internationella Jihadrörelsen

Till följd av de allt flera varslen om planerade terroristdåd från den internationella jihadrörelsen beslutade den israeliske premiärministern om upprättande av ett centralt samordnings organ för att effektivisera kampen mot denna världsomfattande terroriströrelse.

Al Qaida som blev känt för den stora allmänheten genom sin attack på World Trade Center den 110901 är idag närmast en samordningorganisation för ett stort antal islamska, (huvudsakligen sunnimuselmanska), terrorgrupper runt om i världen och som utgör den internationella jihadrörelsen vilken för det "heliga islamska kriget. Man kan på modernt organisationsspråk säga att Al Qaida driver rörelsen enligt out sourcings principen.

På grund av det stora hot som den internationella jihadrörelsen utgör för i synnerhet Israel och judar runt om i världen, fattade den israeliske premiärministern för en tid sedan beslut om att upprätta ett organ som skulle ha som uppgift att samordna kampen mot det hot som denna internationella terroriströrelse utgjorde.


Den israeliska regeringens säkerhetskabinett godtog förslaget om upprättandet av det av premiärministern föreslagna antiterror organet, vilket kommer att stå under ledning av chefen för den nuvarande staben för terroristbekämpning och i det kommer att ingå ledende representanter för General Security Administation (GSA), Mossad, Armeens underrättelsetjänst (AMAN), Israeliska polisen, Israels National Security Agency samt ytterligare en del organisationer som är verksamma inom detta arbetsområde.

Det är ingen hemlighet att Al Qaida direkt och indirekt genom den internationella jihadrörelsen etablerat sig förutom i Libanon och Egypten såväl som i Sinai öknen, som gränsar till Israel. GSA har dessutom lyckats nysta upp en del försök att upprätta lokalavdelningar både i Israel och på Västbanken.


Förhoppningsfullt kommer den nyupprättade organisationen skapa bättre ordning i Israels kamp mot Al Qaida genom att på ett effektivt sätt samordna de olika säkerhetsorganisationernas arbete som inte så sällan försvåras dubbelarbete och organisations imperietänkande.

Förhoppningarna är definitivt välgrundade om man tar i beaktande det goda samarbete som många gånger förelegat i det inofficiella samarbetsorgan som sedan årtionden existerat mellan cheferna för Mossad, Aman, GSA och två mindre underättelseorganisationer.

Inga kommentarer: