måndag 20 oktober 2008

Ryssland installerar trotts allt S-300/S-400 på Syrisk mark samt lite om anfall på Iran

Efter att ha varit upptagen av att följa utvecklingen av affären Abu Qaswara i svenska media kommer jag nu att återgå till att bevaka utvecklingen i MÖ samt vad som händer med kriget mot terrorn.

I en blogpost på denna blogg den 12 oktober meddelade jag glatt att Ryssland inte kommer att sälja S-300 luftvärnsrobot systemet till länder i Mellanöstern. Tyvärr innebär detta inte att systemet inte kommer att installeras i Mellanöstern och i värsta fall även säljas till Iran. Detta enligt uppgifter i den hebreiska pappers upplagan av Yediot Achronot (191008).
Ryssland har, och speciellt fr.o.m. sommarens krig i Georgien visat ett allt större intresse för att få flottbaser i Medelhavet.

Bakgrunden till detta är de stigande spänningarna mellan Ryssland och Ukraina som i en inte ringa grad centreras runt den ryska flottbasen i Sevastopol på Krim. Denna bas, i rysk ägo sedan 225 år, är en gammal rysk och sedermera sovjetisk flottbas som i samband med Ukrainas självständighet arrenderades ut till den ryska flottan under en period fram till 2017.


Då Ukraina sedan en icke så kort tid försöker att orientera sig västerut - söker Nato och EU anslutning - så för detta med sig att Ryssland börjar se sig om efter alternativa baser för sin svarta havs flotta. Valet föll på två hamnar vid Syriens medelhavs kust, Tartus och Latakia. Man kan på goda grunder fråga sig hur USA och även andra västländer utan att ta detta i beräkning så uppenbart uppmuntrade Ukrainas strävanden som fick till följd att den ryska svarta havs flottan nu får baser utanför Svarta havet, dvs inte kommer att vara beroende på att alltid ha fri passage i Bosporen.


Vad är nu naturligare då Ryssland upprättar de två baserna vid Syriens medelhavs kust att förse dem med ett effektivt luftvärns skydd. Det förefaller som det rör sig om det högklassiga S-400 systemet med en räckvidd om 400 km och som är en vidareutveckling av S-300 systemet. Även om de nya systemen, som ännu inte är installerade, står under ryskt befäl och i och för sig inte är varken primärt eller sekundärt riktade mot Israel så blir de dock en allvarlig faktor att ta med i beräkningen vid all israelisk flygaktivitet över Libanon eller norra Syrien.

Geostrategiskt innebär det också att Ryssland i ett slag skapar ett helt nytt strategiskt läge i östra Medelhavet vilket dessutom kan komma att påverka maktbalansen i det oroliga Kaucasiska området.


Tyvärr är det det ännu inte är säkert att Ryssland inte kommer att sälja S-300 systemet till Iran, vilket i och för sig kan föra med sig att Israel tidigarelägger ett eventuellt preventivangrepp på de Iranska kärnvapenanläggningarna.
Men med tanke på den politiska utvecklingen i både USA och Israel förefaller chansen till ett Israeliskt angrepp inom de närmaste månaderna relativt otroligt.

En valseger för Obama för nästan helt automatiskt med sig att ett eventuellt anfall uppskjuts till efter dennes tillträde den 20 januari 2009. Då på den israeliska sidan nyvalspanoramat blir mer och mer troligt så för detta ju automatiskt mer eller mindre med sig att frågan uppskjuts till efter valet och den därefter kommande regeringsbildningen.


SvD

,

3 kommentarer:

Anonym sa...

Vad f#n för skulle Ryssland inte sälja defensiva luftvärnssystem för!?
Ska sionisterna få härja fritt och bomba som de vill!??
Iran å sin sida har självklar rätt till försvae mot USAs statsterorism!
Slutligen: de ukrainska folken vill INTE anslutas till NATO, 70 % är emot enl. alla undersökningar. Det är den impopuläre kupp-"presidenten" som vill detta!

Hans P sa...

Jag har så svårt att förstå hur någon kan försvar Israel. För mig är det samma sak som att försvara nazisterna. Jag använder inte ordet judarna utan det är staten Israel jag menar. Historien kommer att visa att Israel och nazisterna inte var så olika i sina ideologier. Nä jag förstår inte. Men jag kan tänka mig att samma människor som försvarade Aparteid i Sydafrika försvarar Israel.

eva sa...

Varför tror Hans P att de människor som anser att Israel har rätt att existera försvarade Apartheid i Sydafrika.
Apartheid var en rasistisk politik. Hans P och anonym har mer gemensamt med den politiken. Antisionism är oftast en täckmantel för antisemitism.