fredag 4 september 2009

Mysteriet Arctic Sea

Hela historien om det kapade fartyget Arctic Sea är till den milda grad förvirrad så att alla som skriver i saken bitvis befinner sig på mycket osäker mark. Detta är orsaken till att kapningen på svenskt territorium av Arctic Sea inte behandlats på denna blogg för än nu.
Arctic Sea

Men det går ju inte att vänta tills det blir nyhets mässigt helt ointressant. Det troliga är att vapen maffian i Kalininggrad enklaven med båtens kaptens goda minne lastade missiler, däribland luftvärnsrobotar av typ S-300, avsedda för Syrien och/eller Iran när fartyget i början av juli månad låg i Kalininggrads hamn för reparationer. Efter att ha lämnat Kalininggrad angjorde fartyget Jacobstad i Finland där det tog in en last av stora trästockar.

Jag är mer eller mindre övertygad om att den israeliska underrättelse tjänsten, i detta fall Mosad, plockade upp uppgifter om vad som var på gång och såg till att de två bestämmande herrarna i Kremlin blev underrättade om vad som stod på och eventuellt påpekat de politiska följderna av ett icke ingripande.


Den ryska statledningen förstod att den var tvungen att förhindra transporten då ett genomförande av den skulle fört med sig en kopiös förtroendeförlust för Ryssland.

Dvs, kaparna var ryska säkerhetsmän. Några av dem måste ha varit sjöfarts- och navigationskunniga då de inte hade kunnat segla fartyget så långt som de gjorde utan sådan kunskap. Den kapade besättningen skulle mycket enkelt kunnat
lura dem om de (kaparna) varit beroende på deras samarbetsvilja.

OK, men nu kommer frågorna. Fartyget kapades enligt svenska tidningsuppgifter på svenskt territorial vatten Klart brott enligt svensk lag. Hur kom det sig att svenska myndigheter inte gjorde ett dyft för att kolla detta brott efter att de fått ett meddelande från båtens kapten att kaparna gett sig av. Har den svenska kust bevakningens personal aldrig läst en äventyrsroman av t.ex. Tom Calancy?

Och även om de verkligen hade gett sig av så hade det ju begåtts ett allvarligt brott på svenskt territorium. Skall sådant inte undersökas och utredas?


Att man inte ingrep så fort som man fått meddelandet om det inträffade beror kanske att den personal inom den svenska flottan som är utbildad på att ta hand om kapningar befinner sig utanför de Somaliska kusten.

Är det sannolikt att de svenska myndigheterna inte visste var fartyget befann sig, knappast men om det gått genom Öresund skulle man ju kunnat se det och stoppa det. Danskarna visste inte heller något.

Bla,Bla, ingen skall inbilla mig att NATOs nordkommando inte hade koll på fartyget och var det fanns. Sverige har nog bra samarbete med NATO för att kunna få sådana uppgifter.


"Plötsligt" dyker fartyget upp i Engelska kanalen. Det förhållandet gick ju inte att hemlighålla då alla fartyg som går genom kanalen måste identifiera sig.

Slutsatts av detta, ryssarna hade informerat NATO samt Sverige direkt eller genom NATO om vad som försiggick och bett om tystnad. Det låg ju definitivt både NATOs och Sveriges intresse att inte störa verksamheten, så man spelade med.

Dessutom ar det ju självklart att ryssarna också hela tiden visste var skeppet fanns. De har ju också satelliter

Sedan kan man ju fråga sig om inte de finska myndigheterna bör undersöka Artic Seas huvudman, det finska rederiet Solchart. Det förefaller ju ganska svårt att tänka sig att rederiet var helt ovetande om vad som ett av dess fartyg egentligen hade för last.Det förefaller ju troligt att en vapen transport av denna storlek och typ knappast är laglig enligt finsk lag, och hur som helst, det hade definitivt inte varit förenligt med finska intressen att medverka i något som skulle stå i strid med den ryska statsledningens intressen.

Ryska utrikesministeriet uppger enligt uppgifter på nätet att när kaptenen på Artic Sea anropades av den ryska fregatten Ladnyj med uppmaning att identifiera sig så skall denne först svarat att det rörde sig om ett nord koreanskt fartyg med namnet Chendin-2. Varför?
Hade Artic Sea tidigare chatrats ut till Nord Korea för ljusskygga transporter? Varför uppgav kaptenen att fartygets namn var Chendin-2. Enligt Lloyds register existerar inget fartyg med det namnet men nord koreanerna meddelade tydligtvis ryssarna att ett nord koreanskt fartyg med detta namn befann sig i en inte identifierad hamn i Angola.

Den ryska statledningen gör för närvarande allt för att övertyga mediakonsumenter runt om i världen att det verkligen rörde sig om ett fartyg med timmerlast som kapats av ett antal brottsligt belastade etniska ryssar från Estland.
Men hur förklarar man då att man skickat ned tre stora militära transportplan till det område, Kap Verde öarna, där Artic Sea uppbringades. De kunde ju knappast ha behövts för att transportera åtta kapare till Moskva.

Å andra sidan så har det inte publiserats några bilder som visar att luftvärns robotar av typ S-300 som inte är så små lastas om från fartyget till planen. Kan det bero på att man i stället för att flyg transportera robotarna, avser att lasta av dem i icke namngiven hamn i Svarta Havet. Ett sådant antagande styrks av rapporter som påstår att ett ryskt örlogsfartyg för närvarande bogserar Arctic Sea i riktning mot Svarta Havet.
Vi får väl se om det dyker upp lite mer förklaringar på vad som verkligen hänt, men det är inte så säkert att så blir fallet. Men vad som finns kan ju räcka för ett först manus förslag till en hyfsad äventyrs roman.

De som vill läsa mer om den här affären rekommenderas en utförlig artikel av Ron Ben Yishai, en av Israels främsta kommentatorer i försvars och säkerhetsfrågor. Artikeln finns på engelska här och på hebreiska här. Den hebreiska versionen är avsevärt utförligare.

På Tobias Ljungvalls blogg Tobias Tankar finns ett stort antal artiklar om Arctic Sea

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Knuff
Knuff

DN
DN2
DN3
DN4
DN5
SvD
SvD2
Sydsvenskan
VG

Bloggar
Bloggnamnet länkar till bloggen ifråga. Titeln på specifik bloggpost länkar till den specifika bloggposten.
De listade bloggarna är enligt min mening intressanta. Detta betyder inte att jag alltid håller med om vad som skrivs i dem.
Till denna bloggpost har har endast medtagits bloggar i vilka publicerats bloggpost som relaterar till Kapningen av Arctic Sea.

Wisemans Wisdoms
Mysteriet Arctic Sea ännu dimmigare
Tobias Anteckningar Arctic Sea: Vojtenko flyr till Istanbul
Chefsingenjören Arctic Sea trasporterade vapen? (uppdaterad)
Chris Andersson Tänker
Hett om Arctic Sea

6 kommentarer:

Anonym sa...

Om Ryssland vill sälja vapen till någon så gör dom det utan James Bond fasoner.

Anonym sa...

Ja det verkar vädligt troligt, du får nog sätta dig och skriva en roman.

Att israel skulle operera från svenska mark och sedan vända sig om ett par veckor senare och anklaga sverige för den ena absurda saken efter den andra på grund av en artikel i en kvällstidning verkar inte så sannolikt va ?

Så gör man inte om man vill kunna ha bra relationer, något som israel tydligen inte vill ha med några länder i världen. Man pekar ju finger till och med åt USA trots de miljarder i hjälp och militär utrustning som ges bort varje år.

Men visst, om du trivs med att måla upp ditt land som en terroriststat som operererar hemligt i demokratiska länder för att sedan peka finger åt dem i ren arrogans så får du väl göra det.

Johan sa...

Fast nu var det väl så att när väl svenska myndigheter fick reda på kapningen hade det redan gått (minst) fyra dagar och då var fartyget redan avseglad från svenska farvatten. Så länge inga utomstående vittnen eller fartyget själva rapporterade om kapningen rakt ut i etern, så är det svårt för myndigheterna att agera.

Det var väl UD som fick besök av en mycket upprörd ambassadör om att varför gjorde inte myndigheterna något. Det var ju fyra dagar sedan fartyget i fråga hade blivit kidnappad. Tror inte ens att den svenska korvettstyrkan i Adenviken hade kunnat göra något om de inte hade sett med egna ögon eller hört ett anrop om det som skede.

För mig finns det kanske tre olika scenarion:
1) Kapningen var riktig men kaparna vilseledda om värdet på frakten.
2) Smuggling där interna strider avslöjade vad som senare kom att kallas kapning.
3) Ryssarna ville visa att de övriga Östersjöstaterna inte kan hävda sina territorier och därmed ge ryssarna ett cart blanche att förstärka sin militära närvaro för att kunna "skydda" sin sjöfart.

Arieh Fürth sa...

Hej

En kommentar till de tre kommentarerna ovan. De två första, som är helt anonyma,verkar inte på något sätt satt sig in i vad som är skrivet i den artikel de kommenterar.
För dem är tydligtvis den enda orsaken med kommentarerna att anfalla artikelförfattaren och/eller Israel.

Den tredje, skriven av Johan (vilken Johan framgår inte så den är i själva verket också anonym), kommenterar dock artikeln.

Argumentet att den svenska kustbevakningen inte visste något haltar då man meddelat att man på radar observerat att Arctic Sea rörde sig på ett för ett fartyg mkt ovanligt sätt. Varför reagerade man inte når en rysk båt gjorde det på svenskt territorial vatten? Även Jinge, som ju knappast tillhör mina favoriter, framhåller också detta på sin bloggpost från den 6 september, se http://jinge.se/mediekritik/ljuger-regeringen-om-arctic-sea.htm

Däremot tror jag inte som Jinge att Sverige redan vid tiden för kapningen blivit "ombett" av NATO att spela med i den ryska charaden.

Kopplingen till aftonblads artikeln.är alltför långsökt.

Det går inte att helt förkasta Johans teori att
"Ryssarna ville visa att de övriga Östersjöstaterna inte kan hävda sina territorier och därmed ge ryssarna ett cart blanche att förstärka sin militära närvaro för att kunna "skydda" sin sjöfart".

Även om det inte var den egentliga orsaken så visar händelsen upp den totala bristen på handlingskraft hos den svenska kustbevakningen, något som ryssarna kan göra kapital av.

En helt annan sak. Har ingen av er som skriver anonymt funderat över fegheten att anfalla en bloggskribent, som på sin sajt noterar sin bostadsort och E-mail, på ett ofta oförskämnt och kränkande sätt?

Anonym sa...

det ar presenten från sionister i rysland till israel, då lasten kunde enkelt fraktas innevaggar o sedan genom kaspiska havet utan ngn kannedom av CIA eller mossad. punkt slut

Anonym sa...

*** En helt annan sak. Har ingen av er som skriver anonymt funderat över fegheten att anfalla en bloggskribent, som på sin sajt noterar sin bostadsort och E-mail, på ett ofta oförskämnt och kränkande sätt?.

Det måste du räkna med om du har någonting att göra med rabiata och okunniga Israelhatare. De klarar inte mera.
Till artikel, den var klart intressant, trots att det är bara spekulationer. Jag tror också att ”kaparna” var ryska säkerhetsagenter som ville förhindra en internationell skandal. Att misstänka Mossad är nonsens, varifrån skulle de starta aktion? Däremot inte sagt att ryska statsledningen hade varit informerad om ”affären”. Det finns många icke officiella kanaler i dagens Ryssland där liknande handel kan ske. Det är det som är mest skrämmande. En gång till, tack för intressant läsning.

lubbe ferrysson