torsdag 29 oktober 2009

Terrorister har överhand i asymmetrisk konflikt

När de ledande juridiska folkrätts experterna reviderade och kompletterade de folkrättsliga regelsystemen efter andra världskriget gjorde de det med, naturligtvis, erfarenheterna från nämnda krig.

Detta kom att innebära att bestämmelserna fortsatte att vara anpassade till traditionella krig mellan stater eller grupper av stater.
I och för sig var detta naturligt men inte desto mindre beklagligt och en smula förvånande då det åtminstone sedan Napoleon krigen funnits exempel på asymmetriska konflikter mellan stater och olika typer och gerilla/frihetsrörelser/befrielserörelser/terroriströrelser.

Men man utgick ifrån att man även i fortsättningen skulle kunna använda de regler som var anpassade för mellanstatliga konflikter på asymmetriska konflikter.


Så småningom visade det sig att detta inte var så självklart.

Detta berodde dels på att man i revideringarna och kompletteringarna efter andra världskriget hade gett den icke krigande civilbefolkningen ett avsevärt större skydd än den haft enligt tidigare folkrättsliga stadganden. Men dels berodde det också på framväxten av medvetenhet om mänskliga rättigheter, då speciellt den enskilde icke krigförande civila personens rättigheter.


Till detta skall läggas framväxten av en flora av NGOs som såg sin uppgift att värna den icke krigförande befolkningens humanitära rättigheter i militära konflikter och då speciellt i asymmetriska sådana. Man kan inte heller undvika att lägga märke till att en del av dessa NGOs hade, alternativt, såg sin uppgift att stödja den icke statliga partnern i asymmetriska konflikter som ett grundläggande skäl för organisationens existens.


De rättsliga organ som juridiskt har rätten att applicera de internationella rättsreglerna på konflikter är antingen organ som är underställda FN som internationella domstolen i Haag eller ad hoq organ upprättade av det internationella samfundet för att undersöka och döma i specifika konflikter, t.ex. Balkan konflikten.

Som exempel på vad denna juridiska situation kan föra med sig kan nämnas två aktuella exempel.


1. Konflikten Israel - Hamas

2. Konflikten den pakistanska taliban rörelsen - Pakistan med USA´s inblandning på Pakistans sida
.

Båda dessa konflikter är typiska asymmetriska konflikter som dessutom också kan definieras under rubriken "War Amongst the People" .
Det nuvarande regelsystemet leder till att den icke statliga parten har den juridiska överhanden och den statliga är i en juridisk situation som på ett uppenbart sätt försvårar dess agerande.

I och för sig är det naturligt att politiska sympatier och geopolitiska överväganden dessutom stark färjar såväl medias som olika statliga och icke statliga organs sätt att reagera inför konflikter som de ovannämnda.

Konflikten Israel - Hamas har behandlats utförligt i media och läsarna torde vara rätt väl insatta
i den juridiska problematiken om denna konflikt. Se t.ex. min bloggpost från den 23 september 2009 .

När det gäller konflikten mellan Pakistan och den pakistanska taliban rörelsen är kunskaps- och medvetande graden lägre i många länder, däribland Sverige. Detta är i och för sig en smula förvånande då en seger för pakistanska Taliban skulle föra med sig att de pakistanska kärnvapnen skulle kontrolleras av en organisation som är lierad med Al Qaeda och en del av den internationella jihadist rörelsen. Se t.ex.
bloggpost om denna fara.


Den pakistanska armens tidigare aktion i Swat dalen och den nuvarande Södra Wazaristan har fört med sig en kraftig ökning av terrorattacker mot pakistansk civilbefolkning. Pakistanska taliban utförde den 28 oktober 2009 en terrorattack i den pakistanska staden Peshawar i vilken enligt de senaste rapporterna minst 105 civila (nästan enbart kvinnor och barn) dödsoffer krävts. Det var den tredje terroristattacken under oktober månad i Peshawar och den 14 i hela Pakistan.

Samtidigt med rapporterna om attacken i Peshawar refererades på nätet en
rapport från FN om de amerikanska drönaranfallen mot ledande personer i Al Qaeda och pakistanska Taliban. Rapporten ifrågasatte angreppens laglighet enligt internationell rätt.


Att slå ut (döda) ledande terrorister har under det senaste årtiondet visat sig vara ett effektivt medel i kampen mot terroriströrelser.
Det tidsmässiga sammanträffande mellan dådet i Peshawar och den sterila FN rapporten visar på ett skrämmande tydligt sätt upp ofullkomligheten i den nuvarande internationella lagstiftningen rörande asymmetriska konflikter.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Knuff
Knuff
Knuff
Knuff

DN,
DN2,
DN3,
DN4,
DN5,
SvD,
SvD2,
SvD3,
SvD4,
SvD5,
Sydsvenskan,
Dagen,
Barometern,
VG,
VG2,
DB,

Bloggar
Bloggnamnet länkar till bloggen ifråga. Titeln på specifik bloggpost länkar till den specifika bloggposten.
De listade bloggarna är enligt min mening intressanta. Detta betyder inte att jag alltid håller med om vad som skrivs i dem.
Till denna bloggpost har har endast medtagits bloggar i vilka publicerats bloggposter som relaterar till Talibans terrordåd i Pakistan

Chefsingenjören Dags att bita ihop
Vilket Liv! Make Noise For Free Choice
Chefsingenjören Klockan tickar ned (uppdaterad)


1 kommentar:

nikkel-2 sa...

http://www.youtube.com/watch?v=9CKpCGjD8wg&feature=related

Noam Chamsky.. er noen verdt å lytte på.