söndag 23 maj 2010

Taliban går till motattack mot flygfält i Kandahar och Bagram

Innan alla de 10.000 amerikanska trupperna som som är avsedda att delta i den planerade storoffensiven i Kandahar och dess omgivningar ännu kommit på plats startade Talibanstyrkorna på morgonen den 22 maj ett tillsynes välplanerat anfall på det militära flygfältet i Kandahar.

Anfallet började klockan 20.00 lokal tid med granatkastar- och raketbeskjutning från talibanstyrkor som tagit sig fram till flygfältets yttre gränser. Denna "uppmjukningseld" följdes av eldgivning från handeld vapen och kulsprutor då taliban styrkorna, om vars storlek det ännu inte förekommer några rapporter, gick till direkt anfall mot flygfältet.

Markbaserade försvars styrkor från flygbasen tillsammans med amerikanska attack helikoptrar besvarade anfallet. Det finns ännu inte några fullständiga uppgifter om utgången på denna strid mellan talibanstyrkorna och de huvudsakligen amerikanska styrkorna på Kandahars flygfält, men är uppenbart att det talibanska anfallet slagit tillbaka då inga uppgifter om att de lyckats erövra ens delar av fältet framkommit i nyhetsrapporterna.

Talibans angrepp mot flygfältet i Kandahar kom tre dagar efter att de den 19 maj anfallit Bagram flygbasen norr om Afghanistans huvudstad Kabul. Bagram basen är den största flygbasen som de amerikanska och ISAF styrkorna har Afghanistan. Det talibanska anfallet på Bagram basen utfördes av en mindre styrka på några tiotal taliban aktivister av vilka nära 12 stupade under striderna. Enligt en talesman för de amerikanska styrkorna i Bagram lyckades inga av talibankrigarna ta sig in i basen utan striderna mot dem,som pågick under sex timmar förse gick i basens omgivningar. Endast en medlem av de amerikanska styrkorna stupade.

Dagen innan det talibanska anfallet på Bagram basen dödades sex ISAF soldater, varav en kanadensisk överste, och 12 afghanska civila av en talibansk självmordsbombare i Kabul.

Det är inte klart om huruvida de sista dagarnas talibanattacker ägt rum för att varna för följderna av den kampanj som de amerikanska styrkorna förbereder i Kandahar, som är talibanrörelsens födelseplats, och dess omgivningar. Avsikten är att med en insats av ca 10.000 amerikanska soldater och några miljarder USD döda, driva ut, neutralisera och vinna över talibaner och civila i Kandahar och dess omgivningar i en sk COIN (Counter Insurgency Operation).

För mer om den planerade aktionen i Kandahar och dess omgivningar se artikel i Washington Post av den 23 maj 2010.

Då den kommande aktionen i Kandahar med all sannolikhet kommer att få stor betydelse för utgången av det nuvarande kriget i Afghanistan, som även svenska soldater deltar i, kommer rapporter fortlöpande ges på denna blogg.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,
,


DN, DN2, DN3,
SvD, SvD2,
Expressen,
SVT,
VG,
HD,

Inga kommentarer: