måndag 10 maj 2010

Arctic Sea återvänder till rubrikerna

Mysteriet med lastfartyget Arctic Sea som sommaren 2009 "försvann"/kapades i Östersjön mellan Gotland och Öland har knappast lösts av att de ryska myndigheterna åtalat kaparna och även dömt en av dem till fängelsestraff. Tvärt om.

Officiellt har de ryska myndigheterna hela tiden påstått att lasten var timmerstockar som skulle transporteras till Algeriet. Faktum är att man i början av resan bevisligen tagit ombord timmerstockar i den finska hamnen Jacobstad samt efter att en rysk fregatt hade bogserat båten från det område - Kap Verde öarna - där ryska flottenheter senare uppbringade Arctic Sea, till en hamn i Svarta havet, ryska myndigheter kungjorde att Arctic Seas last bestod av timmerstockar. Låt oss anta att det ryska påståendet är sant. Men detta bevisar dock enbart att en del av lasten var timmerstockar.

Om Arctic Sea även haft en last av luftvärnsrobotar lastades de troligen av i en hamn på Kap Verde öarna och flögs sedan tillbaka till Ryssland med de tre stora transport plan av typ Il-76 som enligt ryska uppgifter flugits dit för att ta hem de arresterade åtta "kaparna".

Att sedan de ryska myndigheterna iståndsatte en charad med att ställa kaparna inför domstol är ju bara logiskt då man från rysk sida ville upprätthålla den officiella versionen av händelsernas förlopp. Man kan fråga sig hur länge "kaparna" får tillbringa i fängsligt förvar innan man släpper dem fria? En sak är dock klar, nämligen att de är "brända" som säkerhetsmän.

Rekommenderar läsare som önskar mer uppgifter ta del av vad jag tidigare skrivit i saken på denna blogg den 04092009 och 10092009. Rekommenderar också en utmärkt sammanfattning av frågan som i dagarna publicerats på bloggen Chefsingenjören.

Frågan är varför svenska myndigheter inte vidtog någon åtgärd när man vidgått att man på radar såg hur Arctic Sea drev vind för våg under 12 timmar mitt i farleden mellan Gotland och Öland innan hon återupptog färden söder ut. Logiskt sätt finns det bara två alternativa svar på den frågan. Ett är att man fått anhållan/uppmaning från NATO eller ryskt håll att inte ingripa i det pågående dramat. Ett annat är att svenska myndigheter inte hade reell möjlighet att ingripa på grund av de kraftiga nedskärningarna som under de senaste åren gjorts inom försvarsmakten.

Hur kommer det sig att media, förutom några bloggar, inte kommenterat att nedskärningarna av försvarsbudgeten har gått så långt att man inte har möjlighet att undsätta fartyg på svenskt territoriellt vatten vilka förefaller befinna sig i en nödsituation?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,


SvD,
Smålandsposten,

Inga kommentarer: