lördag 9 oktober 2010

Sverige normaliseras - i terrorns skugga

Sverige har under tiden sen den 19 september blivit en mycket mer normal europeisk stat. Två saker har hänt. Dels kom ett högerextremistiskt parti in i riksdagen, dels utpekas Sverige, tillsammans med Storbritannien, Frankrike och Tyskland som ett land där det just nu är stor risk att Al Qaeda under en nära framtid kommer att utföra någon typ av större terror aktion - troligtvis av den typ som utfördes i Bombay i november 2008.

Den här bloggposten kommer att behandla frågan om en Al Qaeda aktion i Sverige.

Först får vi lov att konstatera att Sverige idag tydligtvis inte har ett avtal med Al Qaeda av den typ som den svenska regeringen hade, under 1980-talet, med PLO och denna organisation närstående rörelser vilket gick ut på att den svenska regeringen tillät PLO att ha ett regionalt högkvarter i Sverige under förutsättning att de palestinska organisationerna inte utförde terroraktioner på svenskt territorium. Det svenska EU medlemskapet torde åtminstone moraliskt förhindra ett sådant avtal idag.

De internationella media spekulerar i huvudsak om risken av en Al Qaeda aktion i något av de tre stora EU länderna och nämner Sverige närmast i förbigående. Detta beror troligtvis på dessas centrala ställning samt att det sedan länge år känt att det finns terrorkontakter mellan de islamska minoriteterna i nämnda länder och Al Qaeda/Taliban i Pakistan och Afghanistan.

Med rätta har de internationella medierna tagit upp problemet med islamska ungdomar med europeiska medborgarskap som genomgått stridsutbildning i Al Qaeda- och Talibanläger i de pakistanska gränsområdena med Afghanistan och då i huvudsak i Norra Waziristan. Dessa ungdomar är i huvudsak barn till invandrare från asiatiska eller afrikanska länder men det finns även konvertiter till Islam bland dem. Under de senaste veckorna har ett 20-tal sådana ungdomar, i huvudsak tyska och brittiska medborgare dödats i amerikanska drönar angrepp.

När sådana ungdomnar efter slutförd utbildning återkommer till Europa kan de av skydd av sina europeiska medborgarskap, språkkunskaper och kännedom av europeisk mentalitet utgöra en farlig grupp terrorister.

Efter att terrorhotet mot Sverige publicerades har så vitt jag sett inget skrivits eller sagts i svenska media om islamister med svenskt medborgarskap som genomgått militär terroristutbildning. I och för sig är detta ganska underligt då det tidigare förekommit uppgifter om svenska islamister som fått militär terroristutbildning på olika håll i världen. Ta till exempel Abu Qasawarah som var en marockan som efter att invandrat till Sverige fick svenskt medborgarskap. Denna person var ledare för en extremistgrupp i Brandbergen moskén i Haninge söder om Stockholm. Han lämnade Sverige 2006 för Irak och var sysselsatt med att rekrytera terrorister för Al Qaeda (AQI) enligt uppgifter blev han vice chef för Al Qaeda i norra Irak och stupade på denna post den 5 oktober 2008. Se även min bloggpost från den 16102008.
Frågan är vad har hänt med medlemmarna av den extremistgrupp som Abu Qasawarah var ledare för i Bandbergen moskén. Har SÄPO koll på dem?

Ett annat nog så allvarligt exempel är att ett inte ringa antal islamska ungdomar från Sverige rest till Somalien och enrollerat den Al Qaeda affilerade Al Shaabab rörelsen. Ungdomarna hade rekryterats på en ungdomsgård i Rinkeby i närheten av Stockholm. Enligt uppgifter har även ett antal av ungdomarna stupat i strid för Al Shaabab. Se även min bloggpost från den 7 januari 2010.

Förhoppningsfullt har de svenska säkerhetsmyndigheterna koll på de i Norra Waziristan och Somalien utexaminerade personerna som kan tänkas komma tillbaka till Sverige och där uppvisa vad de lärt sig.

Även om hotet i Sverige är lägre än vad det är i de tre ledande EU länderna så har man all orsak att vara orolig då utan att vilja förtala Sverige och dess säkerhetsmyndigheter så är det nog ingen fråga om att de brittiska, franska och tyska säkerhetsmyndigheterna står på en högre nivå än de svenska.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Knuff

DN, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6,
E24,
SVT, SVT2,
GP, GP2,
Sydsvenskan, Sydsvenskan2,
Expressen,
SvD, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6,

3 kommentarer:

Patrik på svenska - Tintti på finska sa...

Är det Brandbergen du menar eller Bandhagen? Annars VÄLDIGT intressant läsning!

Kraxpelax sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Arieh Fürth sa...

Hej

Svar till Patrik. Jag avsåg Brandbergen moskén

Arieh