torsdag 7 januari 2010

Al Shabaab - Al Qaedas lokalavdelning i Somalien

I min bloggpost från den 4 januari 2010 nämnde jag att Al Qaeda aktivister som av olika anledningar lämnat Afghanistan och Pakistan och gett sig av till Somalien oftast ansluter sig till en grupp som går under namnet Al Shabaab. Från att varit en fundamentalistisk grupp som i stort sätt var mest intresserad av att föra fram sitt budskap på lokalplanet i kamp mot The Transitional Federal Goverment - TRG - i Somalien, så har den utvecklats till en jihadistisk gruppering som alltmer närmat sig AL Qaeda. Denna utvecklingen har styrts av ledarskapet.

Ett icke ringa antal medlemmar i Al Shabaab har under kortare eller längre perioder vistats i utbildningsläger tillhörande Al Qaeda eller Taliban både i Afghnistan och Pakistan. Al Shahaab har successivt tagit kontrollen i de södra delarna av Somalien från och med 2006 och dessutom fortsatt med gerillakrigföring mot TRG och den afrikanska unionens fredsbevarande styrkor vilka är baserade i och runt Mogadishu. Gruppen har också utfört terrordåd mot intellektuella, journalister och personer tillhörande internationella hjälporganisationer som t.ex FNs World Food Programme (WFP).

Under de sista veckorna har konflikten mellan Al Shahaab och WFP kommit upp på en kritisk nivå och WFP har, efter att Al Shahaab lämnat ett ultimatum att upphöra med all verksamhet före årsskiftet 2009-10 i de av Al Shabaab kontrollerade delarna av landet, stängt ner en stor del av sin verksamhet i landet.

Enligt WFP rör det sig om upptill en million personer, huvudsakligen kvinnor och barn, som nu kommer att stå utan den för dem helt nödvändiga hjälpen.
Al Shahaab förklarar att " The Islamic religion states that the program of feeding the globe is only the duty of Alah and he is the one who feeds every creature on the earth" I enlighet med detta har WFP ombetts "not to bring food aid from overseas but instead buy our farmers production and then distribute to any place it needs" Enligt WFP täcker den somaliska inhemska livsmedelsproduktionen inte behoven då en kombination av ett årtiondes torka och de många krigen har varit förödande för den agrara infrastrukturen.

Det är oklart om Al Shahaab verkligen fodrat något som närmast kan liknas vid "protection money" för att låta WFP fortsätta sin verksamhet.


Det finns ett klart kontaktnät mellan Al Shahaab och Al Qaeda (Yemen). För en vecka sedan erbjöd sig Al Shabaab att sända över hjälp till Al Qaeda i Yemen. Det finns inga uppgifter att någon sådan hjälp verkligen kommit till stånd. Detta beror troligtvis på de logistiska svårigheter som en sådan verksamhet skulle stå inför. Det är definitivt inte lätt att föra över något större antal aktivister då man kan utgå från att både amerikanska och brittiska flott- och flygstyrkor med högsta sannolikhet bevakar området runt
Bab el Mandeb sundet. Huruvida det finns bevakningsstyrkor från ytterligare några länder är oklart men inte helt osannolikt.

Enlig SÄPO har ca 20 i Sverige boende invandrarungdomar åkt ned till Somalien och tagit värvning i Al Shabaab. Att värvningarna skett på en ungdomsgård i Rinkeby är en smula anmärkningsvärt. Att de inte åkt på ett vanligt sommarläger kan man lätt förstå då av SÄPOs uppgifter att ett antal av dem stupat i strid.

Det förefaller också som några somalier med svensk bakgrund uppnått högre befälsbefattningar i Al Shabaab. En av dem, Yassin Ali, satt häktad i Sverige under tre månader 2008 som misstänkt att ha olagligt överfört penningbelopp till terroristorganisation. Han frigavs och åtalet lades ner i brist på bevis. En annan Somalier med svensk anknytning är Sheik Fuad Mohamed Khalaf som tillhör toppskiktet inom Al Shabaab och som enligt interna uppgifter varit central i rekryteringen av utländska jihadistkrigare. Denna person höll ett tal i förra veckan vid examensparaden vid jihadist skolan i Mogadishu. I sitt tal till de unga kämparna framhöll han att de var skyldiga att förinta FN, Det Internationella Samfundet samt The International Chamber of Commerce (ICC).

Upplysningsvis kan nämnas att Al Shabaab i bl.a. USA, Sverige och Norge definierad som en terroristorganisation.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,
,

DN, DN2, ,DN3, DN4, DN5, DN6,
SvD, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5,
Sydsvenskan, Sydsvenskan2,
Dagen, Dagen2,
HD,
VG,

KnuffBloggar och andra media
Bloggnamnet länkar till bloggen ifråga. Titeln på specifik bloggpost länkar till den specifika bloggposten.
De listade bloggarna är enligt min mening intressanta. Detta betyder inte att jag alltid håller med om vad som skrivs i dem.
Till denna bloggpost har har endast medtagits bloggar i vilka publicerats bloggposter som relaterar till Al Qaeda och den internationella Jihadist rörelsen

Dick Erixon Frisläppta från Guantanamo planerar nya terrordåd

Gudmundson Lars Vilks bloggar om hotet från Shabaab

The Long War Journal US killed Al Qaedas Lashkar Al Zil Commander in airstrike

The Frontier Post
NATO Intellegence Chief Condemns US Failings

1 kommentar:

Amer Al-bayya sa...

Hej ..många frågor är utan svar..Vad är, vem är Al-Qaida??..Vem har skapat Al-Qaida??

Fick Al-Qaida hjälp och stöd från USA mot Rysslands ockupation av Afghanistan???.
Varör var 11/9 i USA??..Har USA lovat Al-Qaida att befria Palestina efter Afghanistan?? Vad vet CIA om allt?? och t. ex. det här:-


Jack Straw's Secret varning till Tony Blair om Irak
Michael Smith
En "hemlig och personliga" brev från Jack Straw 25 03 2002, dåvarande utrikesminister, att Tony Blair avslöjar graverande tvivel i hjärtat av regeringen om Blairs planer för Irak ett år innan kriget började.
I brevet, av vilket en kopia offentliggörs för första gången i dag, varnade statsministern att målet för ett militärt ingripande i Irak var av tvivelaktig legalitet och skulle finnas någon garanti för en bättre framtid för Irak, även om Saddam Hussein togs bort.
Den sändes 10 dagar innan Blair mötte George Bush, då den amerikanske presidenten, i Crawford, Texas, i april 2002. Dokumentet innebär klart att Blair redan planerar för ett militärt ingripande trots att han fortsatte att hävda att den brittiska allmänheten för nästan ett år att inga beslut hade fattats.
Skrivelsen kommer att vara en central del av den bevisning som Chilcot utredning om Irakkriget när det frågor Straw denna vecka.
Relaterade länkar
Läsa den i sin helhet: Straws Irakkriget brev