onsdag 20 januari 2010

Hjäp vid megakatastrofer - jobb för proffs.

Jordbävnings katastrofen i Port au Prince och dess omgivningar har visat att räddningsarbetet vid mega katastrofer kräver insatser av storskaliga organisationer av statlig eller mellanstatlig typ som t.ex. militära eller paramilitära sådana.


Om dessutom alla nationella infrastrukturer, i den mån de har existerat innan katastrofen, slagits ut så är detta än mer självklart.


Det är just en sådan situation som hjälpaktionen i Haiti står inför och tyvärr även om det är uppenbart på plats så har vetskapen om detta tydligtvis inte sjunkit in hos de flesta organisationer - må de vara statliga, mellanstatliga, NGOs eller privata - som skickat eller för närvarande organiserar utsändandet av katastrof hjälps personal.


I ett katastrofområde där all infrastruktur inklusive den politiska har kollapsat har en utsänd hjälpgrupp ingen lokal infrastruktur att anknyta sig till. Den måste antingen vara logistiskt självförsörjande i allt från el, vatten, temporära bostäder (tält, monteringsfärdiga skjul osv), transportmedel, arbetsredskap anpassade till gruppens uppgifter, (satellit-) kommunikations utrustning, mm, mm. Och inte minst skydds och bevakningspersonal. Det underlättar givetvis om de olika av- och ut sändarna samordnar vitala bas nödvändigheter, som t.ex. el och bevakningsstyrkor med varandra.


Hjälpgruppen eller konglomerat av hjälpgrupper måste vara beredda att fungera som autonoma enheter i katastrofområdet.


Behovet av skydds och bevakningspersonal är tyvärr en nödvändighet i ett område där det inte längre finns någon lokal fungerande militär, paramilitär eller polisiär styrka som effektivt kan upprätthålla ordningen. Man måste vara medveten att om invånare i ett katastrofområde inte har en rudimentär tillgång på vatten och baslivsmedel så leder detta till stöld, plundring och allmänt övervåld. Tyvärr måste man ta med i beräkningen att föräldrar kan drivas till att döda för att skaffa mat till sina barn.


Ett exempel på vikten av skydds och bevakningspersonal är att enligt uppgifter i svenska media en av de svenska MSB grupperna väntar på flygplatsen i Port au Prince efter att den ursprungliga stationerings platsen i ett brasilianskt FN område inte ansågs vara lämpligt ur säkerhetssynpunkt.


Generellt sätt är det bara militära organisationer - nationella, mellanstatliga (t.ex. NATO) eller FN-styrkor - som uppfyller de ovannämnda kraven. Dessa har utöver de ovan nämnda kraven även fördelen av att kunna snabb mobiliseras.


För närvarande är det egentligen endast tre militära grupperingar som är verksamma i katastrofområdet


1. USA. Samtliga fyra vapenslagen - arme, flotta, flyg och marinkåren - har personal på platsen. På ett hangarfartyg som ligger alldeles utanför kusten har man upprättat ett sjukhus för svårt skadade. I grund och botten verkar det som om USA håller på att utföra en fredlig ockupation av Haiti för att få slut på våld och plundring samt få igång en fungerande infrastruktur
2. FN. Organisationen hade en stor styrka på platsen redan före jordbävningen men denna led stora personella och materiella förluster vid skalvet. Säkerhetsrådet har nu beslutat att sända ytterligare ca 3500 män och kvinnor. Arbetsuppgifterna för dessa förefaller att bli både paramilitära och militär civilförvaltning.
3. Israel. Israel snabbmobiliserade och sände ett fältsjukhus som enligt internationella media uppgifter har den enda fungerande operationssalen i Haiti. Intill morgonen den 19 januari hade ca 100 operationer utförts. Utan att det officiellt förklarats så framkommer det tydligt genom de internationella medierapporterna, utan att det nämns i klartext, från och om sjukhuset att det rör sig om ett fältsjukhus för hemmafronten då det har t.ex. förlossningssalar/tält. Det finns t.o.m. utrustning för omhändertagande av förtidiga födslar.
Förutom detta så sände Israel även specialutrustade styrkor för att undsätta personer som begravts levande i rasmassorna.
De israeliska styrkorna har dessutom egen skydds och bevakningspersonal.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,
,

Knuff

DN, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, DN8, DN9, DN10, DN11, DN12, DN13, DN14, DN15, DN16, DN17, DN18, DN19,
SvD, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD9, SvD10, SvD11,
Sydsvenskan, Sydsvenskan2, Sydsvenskan3,
Dagen, Dagen2,

Bloggar och andra media
Bloggnamnet länkar till bloggen ifråga. Titeln på specifik bloggpost länkar till den specifika bloggposten.
De listade bloggarna är enligt min mening intressanta. Detta betyder inte att jag alltid håller med om vad som skrivs i dem.
Till denna bloggpost har har endast medtagits bloggar i vilka publicerats bloggposter som relaterar till katastrofen på Haiti

Dick Erixon Frankrike: USA ger för mycket hjälp till Haiti

Ilya Meyer På Sverigefronten intet nytt

Fred i Mellanöstern Haiti: Som tack gav hon sin nyfödde son namnet Israel

Rabnor tycker o tänker Katastrofer och efterlängtat regn

MXp Israeliskt fältsjukhus igång i Haiti redan i lördags (160110)

Chefsingenjören Hjälpen når inte fram

Svensk Historia Dårar spekulerar

Eagle Speak Haiti: USNS Lummus to deliver relief

Israelnyheter
Rapporter från israeliska räddningsteamet i Haiti

3 kommentarer:

Thomas sa...

Bra och intressant skrivet!

Jag läste också att många internationella medier fick låna Israels kommunikationsutrustning när de skulle skicka sina rapporter eller kommunicera med hemmaredaktionen.

Amer Al-bayya sa...

Hej ..Jag vill fråga Israel:- Hur många har man begått politiska mord??
och vem var alla??Tack..

profanum_vulgus sa...

Innan jordbävningen hade Kuba 350 läkare på plats i Haiti. Dagen efter jordbävningen hade man sänt ytterligare 100 stycken samt satt upp ett tiotal operationssalar. Innan USA, Israel eller EU hade sänt en enda läkare så hade Kuba fått 850 läkare med sjukvårdspersonal på plats och i arbete.

Detta är ett av världens fattigaste länder och läkarkåren är helt civil.