måndag 16 februari 2009

Taliban tar över Pakistan?

Efter att en längre tid varit koncentrerad på händelserna i Mellanöstern tycker jag att det är tid att vidga horisonterna en smula. Inte för att problemen med Israel, Palestinierna och Iran på något sätt är lösta men det finns definitivt problem med jihadistisk terror på andra platser. En av dem är gränsområdet mellan Pakistan och Afghanistan.

Jag har redan tidigare skrivit om USAs allt mer ofta förekommande flygräder mot Al Qaeda och Taliban styrkor i det Pakistanska gränsområdet mot Afghanistan och speciellt då i Waziristan (
01112008). Under de senaste månaderna har ca 20 sådana angrepp rapporterats, det senaste av dem den 14 februari då ett amerikanskt obemannat Predator plan avlossade två raketer mot ett Taliban-Al Qaeda utbildnings läger i Södra Waziristan. Enligt uppgifter i internationell press dödades 27 terrorister - huvuddelen från Uzbekistan vid anfallet.


Problemet idag är att det inte enbart är en strid mot utbildningsläger i Waziristan utan tvärt om och huvudsakligen en kamp från Taliban-Al Qaedas sida att skära av Nato styrkornas logistiska kommunikationer mellan Pakistan, som formellt ännu är lierat med USA, och därmed med Nato insatsen i Afghanistan, och Afghanistan.

I början av februari sprängde Taliban styrkorna en viktig bro i Khyberpasset vilket för ett antal dagar mer eller mindre förhindrade marktransporter av förnödenheter från Pakistan till Nato styrkorna i Afghanistan. Eftersom Kyberpasset mer eller mindre är den ända plats på gränsen mellan Pakistan och Afghanistan som det går att transportera för nödenheter (förutom med åsnor och mulor) så är det av yttersta vikt att passet hålls öppet.
Omedelbart efter brosprängningen tog den amerikanska statsledningen kontakt med de tre norra granländerna till Afghanistan för att undersöka möjligheterna att försörja Nato styrkorna den vägen. Det har mig veterligen inte publicerats något som klargjort om den möjligheten står öppen men vissa uppgifter har funnits om att det inte skulle bli så lätt.

Utöver problemen i Waziristan och Kyberpasset har Taliban- Al Qaeda även mer eller mindre tagit över den faktiska makten i ett stort område (
se kartan åvan Kartan är klickbar) efter den Afghanska Pakistanska gränsen och de Pakistanska regeringsstyrkorna har visat sig vara ovilliga eller oförmögna att förhindra detta.

Man kan i detta sammanhang inte inte bortse från att den etniska stamtillhörigheten på båda sidor om gränsen är samma nämligen
Pushtun.
Den pakistanska centralregeringen, som definitivt är svagare än den tidigare regeringen, är "bekymmrad" över situationen men har ännu inte uppvisat något större initiativ till att förhindra utvecklingen.

I fall av att Taliban-Al Qaeda inflytandet sprider sig söder ut i Pakistan, något som inte är helt otroligt, och till slut tar över den faktiska makten i Pakistan uppstår en situation då en terrororganisation - Al Qaeda - tagit över en av världens åtta kärnvapenmakter med allt vad det kommer att innebära.
Det är lätt att inse att detta problem stör sömnen hos en hel del av västvärldens ledare.

President Obama förklarade redan under sin valkampanj att när det gällde Afghanistan så skulle USA se till att kampen fördes vidare och USA planerar för närvarande att utöka sin trupp kontignent i Afghanistan med ytterligare 30 000 man. En av orsakerna till detta är att om nämnda land återigen skulle falla i Taliban - Al Qaedas händer så skulle situationen i Pakistan bli ytterst kritisk.


Förhoppningsfullt så kommer vi inte om några år stå in för en situation med en Shiamuselmansk bomb kontrollerad av Iran och en Sunnimuselmansk av Al Qaeda. Men om så sker så har västvärlden bara sig själv att skylla. Men vad hjälper det? Det är ju i alla fall för sent.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,
DN5
DN
DN2

SvD
SvD2


Knuff

Inga kommentarer: