tisdag 3 mars 2009

USAs ÖB: Iran har nog med uran för en bomb

I sanningens namn så tror vi att dom (Iran) har nog med uran (för att bygga minst en bomb) svarade USAs ÖB, Mike Mullen, i en intervju som han gav till CNN. Han tillade att iranska kärnvapen var något mycket, mycket dåligt för mellanöstern och resten av världen.

Mike Mullen påstod inte att Iran redan nu hade nog med "weapon grade" uran utan att det var frågan om anrikat uran på en lägre nivå som dock utan större svårigheter skulle kunna upp graderas under inte alltför lång tidsrymnd.


Mullens påstående står i samklang med en rapport från The International Atomic Energy Agency (IAEA) för två veckor sedan av vilken det framgick att Iran hade byggt upp ett lager av klyvbart uran. Detta ledde till misstankar i en del västländer att Iran underlåtit att rapportera upp till en tredjedel av det delvis uppgraderade (low-enriched) uran som stod till dess förfogande. Ett antal experter anser att den mängd delvis uppgraderat uran (1010kg) som Iran har skulle räcka för uppgradera nog mycket till "weapon grade" för att tillverka en bomb.

USAs försvarsminister, Robert Gates förklarade dock den första mars i en intervju i ABC att Iran ännu inte kommit i närheten av det stadium där de skulle kunna tillverka en atombomb och att alla de som ville förhindra detta ännu hade nog med tid på sig.


I och för sig är det anmärkningsvärt att USAs ÖB gör uttalanden som försvarsministern indirekt förklarar vara felaktiga. Det är definitivt otypiskt för den amerikanska federala statsledningen, men det kan ha sin bakgrund i den nationella intellegence bedömningen som publicerades november 2007 och som fastslog att Iran redan 2003 beslutat att inte utveckla nukleära vapen.

Ronnen Bergman, som är en av Israels främsta, om inte den främste, experten på allt som rör den iranska bomben samt på underättelsefrågor överhuvudtaget, anser att den amerikanske ÖBs uttalande än en gång visade att politiska och icke objektiva skäl stod bakom den nationella intellegence bedömningen från november 2007 vilken dessutom inte heller stödde sig på trovärdigt underrättelsematerial.

Vidare refererar Bergman att president Bush uttalat sig på följande sätt om rapporten "Dom stack en kniv i ryggen på mig." Med "dom" menar inte president Bush Iran utan de chefer för de amerikanska underättelse tjänsterna som skrev rapporten med avsikt att omöjliggöra för Bush att beordra ett anfall på de iranska nukleära anläggningarna.


Här kan tilläggas att den ovannämnda rapporten också i realiteten omöjliggjorde till dags dato ett öppet israeliskt anfall på Irans nukleära anläggningar då utan ett klart stöd från den amerikanska administrationen ett effektivt israeliskt anfall på dessa anläggningar är både politiskt och tekniskt svårt att utföra.


Tyvärr så vägrar iranierna att spela med på de amerikanska underrättelse tjänsternas förtäckta vilkor. Tvärt om. De har sin egen agenda och dess centrala punkt är står deras nukleära militära program.
Enligt Ronnen Bergman visar den amerikanske överbefälhavarens uttalande att iranierna målmedvetet framskrider mot målet att bli en kärnvapenmakt samt att USAs underättelseorgan, av vilka en del är underställda Mike Mullen, delvis inser detta i dag.

Att Gates uttalade sig i motsatt riktning visar mer än klart de meningsskillnader i denna fråga som finns inom USAs underättelseorgan och försvarsledning.


Ett semantiskt tekniskt påpekande. Jag har i artikeln gett Mullen titeln "överbefälhavare" då detta är vad han är enligt svensk nomenklatur. I USA är titeln överbefälhavare (Commander in Chief) förbehållen presidenten.


Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

DN
DN2
SvD
SvD2
SvD3
Sydsvenskan
Dagen
DB
VG

2 kommentarer:

Maestro sa...

förstår inte riktigt problemet med att iran skulle skaffa sig kärnvapen och varför man skulle överväga att bomba dess eventuella kärnvapenanläggningar: israel har ju sedan länge utvecklat kärnvapen utan att fûrth funderar kring att USA ska bomba dom israeliska anläggningarna: och även om iran skulle utveckla kärnavapen så kan det ju vara en lämplig balans emot Israel. Någon form av motvikt mot skurkstaten Israel kan i högsta grad innebära att en viss balans uppstår.

Anonym sa...

Iran med Uran börjar bli ett riktigt infekterat Urin.
Det är nog mer israel som blir de drabbade i första hand, vars land hjälps intensivt av någon anledning av USA. Vad har skurkarna gemensamt?

Jo kärnvapenpenisar. Tio steg tillbakas för dessa tree skurkstater och ett framåt för Norgie som iaf vågade säga till vår regering när ingen annan röst "hördes" fram till dem att de underminerar de mänskliga rättigheterna för oss Svenskar, vilket stämmer.

Man lär väl få bygg en koja någonstans snart eller gräva ned sig långt under marken om utvecklingen skaver hela tiden på detta sätt.