onsdag 19 november 2008

Piraterna vid Afrikas ostkust. Uppdaterad 19112008.

Det är egentligen ganska underligt att man från europeisk och amerikansk sida först under de sista månaderna börjat försöka få bukt på de somaliska piraternas framfart vid Afrikas ostkust och Aden bukten.

Men slutligen börjar något att röra på sig. NATO har fått ned en mindre styrka till området och EU beräknar att dess flottilj kommer att vara på plats i december. För ett antal veckor sedan om intet gjorde ett brittiskt örlogsfartyg tillhörande NATO eskadern en
påbörjad kapning i eldstrid med pirater. Frågan är bara om det kommer att hjälpa.

Uppdatering 19112008. Enligt rapporter på internet (kommer från "Chinas maritime search and rescue center) skulle i går (18112008) ytterligare ett fartyg kapats av de somaliska piraterna. Det rör sig om ett bulklastfartyg om 36.000 ton med last av vete. Destinationen av lasten sägs vara Bandar Abbas, Iran.

Det är mycket troligt att antalet kapade fartyg kommer att minska men om vi ser på en av piraternas sista bravader, kapningen av den Saudi ägda supertankern
Sirius Star, så undrar man om inte piraternas initiativkraft kan ställa till ännu mycket mer problem för den internationella sjöfarten.
Sirius Star kapades 450 sjömil sydost om Mombasa, Kenya. Fartyget är det största som kapats hittills av de somaliska piraterna och inget har tidigare kapats så långt från kusten, vilket säger en hel del om piraternas "yrkesskicklighet".

En supertanker av den typ som det rör sig om är ungefär tre gånger så stor som ett modernt hangarfartyg. Fartyget i fråga har en dödvikt på 318.000 ton och en besättning på 25 man. De somaliska piraterna som för närvarande håller ca 20 fartyg fångna begär höga lösensummor för att frige de kapade fartygen och deras besättningar.

Man ställer sig frågan om dessa kapningar är terrordåd eller enbart en typ av speciella egendomsbrott. Enligt föreliggande uppgifter så är verksamheten ännu huvudsakligen ekonomiskt betingad men det förekommer välgrundade uppgifter på att en del av piraterna har politiska bevekelsegrunder för sin verksamhet. Bl.a. har det cirkulerat uppgifter om att den somaliska Al Qaeda affilerade Al Shabab gruppen även sysslar med piratverksamhet. Två faktorer pekar på sannolikheten att åtminstånde en del av piratverksamheten är Al Qaeda anknyten.
1. Al Qaeda har sedan länge varit verksam i området. Bin Laden hade ett antal år under 1990-talet sitt högkvarter i Somalien.
2. Al Qaeda har alltid varit medvetet om att ett sett att skada Västvärlden är att slå mot dess ekonomi. Piratverksamheten vid den ostafrikanska kusten är en alldeles en alldeles utmärkt möjlighet att göra detta.

Uppdatering För de som är intresserade av förstå problemen med piratbekämpnng kan jag referera till en utmärkt artikel på bloggen Eagle Speak

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

P

HD

Sydsvenskan

DPS

SvD

DN

DB

VG

Inga kommentarer: