måndag 10 november 2008

Stor inport till Gaza genom tunnlar (uppdaterad 101108)

Medan båttrafiken mellan Larnaka (Cypern) och Gaza sakta men säkert ökar börjar palestinierna tappa intresset för alla de aktivister som försöker göra sig eget politiskt kapital på att bli fotograferade och intervjuade ombord på de s.k. blockadbrytarna. Dvs inte mer blockadbrytare än att efter att den israeliska flottan kontrollerat vem som är ombord och frågat om lasten låtit båtarna angöra Gazas hamn.

När den sista båten kom för några dagar sen var den lokala välkomstdelegationen mycket mindre än tidigare och mediaintresset verkade vara relativt minimalt.
Att Gazaborna tappat intresset för pr-jippot är ganska naturligt. För att en blockadbrytare skall inverka på situationen skall den föra med sig förnödenheter av större mängd eller dra upp en pr-storm. Det sista omintetgjordes av den israeliska flottans totala nekande att spela med. Inga bilder av israeliska soldater som med våld äntrar de små båtarna. Ingen skottlossning. Inte ens lite tårgas.

De förnödenheter som båtarna fört med sig är enbart symboliska och utan all inverkan på den humanitära situationen. Vad som hittills har sett till att det inte blivit en humanitär katastrof i Gazaremsan är, att förutom vid en del tillfällen då olika väpnade grupper beskjutit israelisk civilbefolkning av i allmänhet outgrundliga anledningar och klart i brott mot internationell rätt, att Israel bl.a. pumpat in 150.000 liter diselolja om dagen, skickat in ca 100 lastbils laster med basförnödenheter per dag samt t.ex. tagit emot och behandlat allvarliga sjukdomsfall på Israeliska sjukhus.
Nu rapporterar media här att delar av denna israeliska verksamhet börjar bli onödig. Varför?

O.K. här är historien. Omedelbart efter att vapenvilan mellan Israel och Hamas ingicks för ca fem månader sedan bildade Hamas ett "tunnelämbetsverk" som hade till uppgift att organisera de befintliga tunnlarna under gränsen mellan Egypten och Gazaremsan samt att bygga ut dem så att invånarna i remsan skulle bli mindre och slutligen kanske helt ekonomiskt oberoende av Israel. I dag pumpas ca 120.000 liter diselolja om dagen genom tunnlarna vilket fört med sig att även under temporära israeliska avspärrningar som t.ex. när hamas anhängare gjorde väpnade anfall på oljeterminalen på den israeliska sidan det inte råder någon allvarlig brist på diselolja i Gaza. Den från Egypten genom tunnlarna pumpade oljan är av en lägre kvalitet en den som erhålles från Israel. Den går att använda för de flesta typer av fordon men är dock inte användbar för att driva turbinerna i Gazas elverk. (kursiverade avsnittet uppdatering från 101108). Antalet lastbilslaster av basförnödenheter har redan gått ned med mellan 20 till 30 laster om dagen. Detta har ju givetvis inte skett pga minskad konsumtion i remsan utan därför att ett antal nya och större tunnlar byggts av palestinierna.

Bland de förnödenheter som transporteras i tunnlarna kan man nämna förutom diseloljan mindre boskap (får, getter och kalvar), matvaror, cigaretter, elektrisk utrustning (radio,TV osv), kläder, leksaker och inte minst vapen och övrig stridsmateriel.
Vad som ännu inte transporteras i tunnlarna är gas - men i det fallet är det enligt palestinska talesmän bara en tidsfråga tills det problemet blir löst -, samt cement och byggnadsjärn. Det rapporteras också att Gazabor transporteras genom tunnlarna för att få läkarvård i Egypten istället för i Israel.

Det är helt klart att den ovan nämnda verksamheten sker med de egyptiska myndigheternas tysta medverkan.
Det cirkulerar dessutom ryckten om att Hamas regeringen i Gaza överväger att införa egyptisk valuta i stället för den israeliska som är den gällande i dag med allt vad det skulle innebära.

DN3

Sydsvenskan
Läs även andra bloggares åsikter om ,

Inga kommentarer: