tisdag 6 januari 2009

Mot ett avgörande?

Så här lite mer än 70 timmar efter att Israels mark invasion av Gazaremsan på kvällen den 4 januari börjar situationen klarna en smula.

Det är mycket svårt att få en helt klar bild av vad som händer då militärcensuren mer eller mindre stoppar all "real time" rapportering och dessutom starkt silar resten. I och med att jag är israel och skriver från Israel så måste jag rätta mig efter gällande lagar. Jag är ju givetvis medveten om att dessa lagar finns för att värna om de israeliska styrkornas väl och vä.

Uppgifter som förekommer om kriget i Gaza remsan är enbart hämtade från öppna Israeliska media källor. I de fall spekulationer och gissningar i utländska, inklusive palestinska medier, inkluderas i texten så anges att det är från icke israelisk källa.

Trotts det ovanstående går det nu att få en ungefärlig uppfattning om läget. Gaza remsan är delad i tre delar. Inte riktigt på samma sätt som jag skrev i min föregående artikel då jag påstod att den delad både söder och norr om Gaza city. Vad som i dag framgår är att den är delad i öst västlig riktning söder om Gaza city som i sig är omringad och helt avskuret från resten av den norra delen av remsan. Strategiskt sätt innebär detta att Hamas militära överkommando inte kan samordna sina styrkor i hela Gazaremsan utan i grund och botten enbart kan kontrollera styrkorna i Gaza city. Då de elektroniska kommunikationerna inte fungerar längre så sker kontakterna med löpare. vilket är ett osäkert och föga snabbt kontaktsmedel. I den norra delen har de Israeliska styrkorna mer eller mindre rensat uppområdena omkring småstäder som Beit Chanun och Beit Lahia samt runt det stora flyckting lägret Yebalia. Detta innebär att Hamas möjligheter att skjuta raketer från de öppna områdena i den norra delen starkt begränsats men i och med att man ännu inte gått in i de bebyggda områdena kvarstår det trots allt möjligheter att skjuta från dem. Gaza city är omringat och förutom strider i utkanten av staden har det stått svåra strider i förstäder som Sagia och Zeitun. I södra delen av remsan har har striderna i huvudsak stått efter gränsen mellan Gazaremsan och Egypten. De israeliska styrkorna i detta område har koncentrerat sig på att söka resera de smuggeltunnlar som ännu inte raserats av flygangreppen. De uppgifter som publicerats i icke israeliska media om att Israel intagit staden Chan Younis har inte verifierats av officiella israeliska talesmän utan de bottnar troligtvis i att det förekommit någon räd av specialstyrkor i nämnda stads områden.

De israeliska mark styrkorna har mer eller mindre avslutat de två första delarna av invasionsplanen och uppnått de mål som den politiska ledningen fastställde för dem innan denna. Man befinner sig i utkanten av alla de stora ytterst tättbebyggda befolkningscentra och Hamas förbanden har dragit sig tillbaka till dessa.


Så vitt man kan förstå vad som är planerat för fortsättningen verkar det vara följande. Den militära fortsättningen som ännu inte fått slutgiltigt OK från den politiska ledningen går ut på att den israeliska armen, med flyg och marinstöd skall gå in i de tättbebyggda områdena och sakta män säkert rensa ut hamas styrkorna ur dessa. Detta kommer skall ske med en ytterligare insats av stora reservist stykor som redan mobiliserats och som nu undergår snabbträning i norra Negev öknen. Israel förklarar nu för de olika politiska konstellationer, och då i huvudsak de som leds av USA eller EU, att om inte de israeliska kraven på ett vapenstillestånd kan uppnås så kommer man att starta denna kampanj. De israeliska kraven är i stort sätt följande.


1. En vapenvila som inte är tids begränsad.

2.Ett faktiskt och vattentätt system som förhindrar vapen smuggling över gränsen mellan Egypten och Gazaremsan.

3. Ett kontrollsystem vid gränsövergångarna till remsan, både från Israel och Egypten, som förhindrar införsel av all typ av vapen samt in och ut passering av personer som definierats som terrorister av antingen Egypten eller Israel.

4. Upphörande av beskjutning av israeliskt område från Gaza remsan.

5. Ovillkorlig rätt får Israel att tillgripa väpnade åtgärder vid brott mot en eller flera av dessa punkter.


Knäckfrågan mellan dessa krav är punkt 2. Utan en lösning av den så är vi till baka väldigt snabbt till där vi var innan krigets början den 27 november.


Israel är i och för sig inte speciellt intresserat av att behöva gå in i de tättbefolkade områdena. Det skulle bli en relativt lång och mycket blodig affär. Enligt israeliska källor så skulle de israeliska förlusterna kunna uppgå till ca 350 stupade soldater. Förlusterna på motsidan skulle i antal bli mycket större och pga att det skulle vara frågan om strider i bebyggt område så skulle civilbefolkningen bli utsatt för ytterst stora lidanden.

Men om man inte kommer fram till en lösning inom 36 till 48 timmar så är chanserna små.


Det skrämmande med detta panorama att det är Hamas som avgör hur det blir!


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,


DN2

DN3

DN4

SvD1

Svd2

SvD3

SvD4

Dagen

Dagen2


VG


DB


NEWSDESK


Sydsvenskan

Sydsvenskan2

2 kommentarer:

Anonym sa...

"Det skrämmande med detta panorama att det är Hamas som avgör hur det blir!"

Är det?

Katarina sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.