söndag 17 augusti 2008

Israels delförslag till den palestinska myndigheten angående säkerhetsfrågor.

I mitt inlägg om "Olmerts delförslag till uppgörelse med den palestinska myndigheten (12.08.08)" nämndes säkerhetsfrågorna endast i förbigående. Detta berodde på att vid tidpunkten i fråga det inte publicerats mer specificerade uppgifter i den frågan.

Maariv publicerar i dag som huvudnyhet en artikel skriven av Ben Caspit i vilken denne noggrant redogör för förslaget angående säkerhetsfrågorna.

Förslaget i fråga har efter två sammanträden av den israeliska regeringens säkerhetskapinett godkänsts av detta. Den israeliska regeringen kommer nu att överlämna förslaget till USAs statledning i hoppet att denna skall godta förslaget som sitt, vilket innebär att då USA är medlare mellan Israel och den Palestinska myndigheten vid de förhandlingar som förs om ett slutgiltigt avtal dem emellan, dettta blir medlarlandets officiella ståndpunkt med allt vad detta innebär.

Huvudpunkterna i förslaget är

1. Den framtida palestinska staten skall vara demilitariserad, utan pansartrupper, artilleri, ballistiska som icke ballistiska raketer samt icke ha något flygvapen
2. Förbud mot militäravtal mellan den palestinska staten och annan stat
3. Israeliska varningsstationer, elektroniska som optiska, på Västbankens bergsrygg
4. Israelisk militär närvaro längs Jordanfloden (gränsen mellan den palestinska staten och Jordanien)
5. Israelisk "närvaro" vid gränsövergångar mellan den palestinska staten och andra stater (dvs Israel, Jordanien och Egypten)
6. Fortsatt israelisk kontroll av luftrummet över den palestinska staten
7. Tillstånd för israeliska fordon att trafikera vägar på Västbanken

Även om det inte påpekas i Ben Caspits artikel förefaller det uppenbart att till detta förslag redan fogats ett tolkningsprotokoll då speciellt paragraferna 3, 4, 5 och 7 är ytterst öppna för tolkningar i sin ovan nämnda form.

Enligt artikeln informerade Olmert de två amerikanska presidentkandidaterna, Obama och McCain om innehåller i förslaget vid dessas besök i Israel. Båda Obama och McCain förklarade sig positiva till att den nuvarande amerikanska administrationen skulle annamma det israeliska förslaget som sitt, vilket skulle bespara dem åtminstånde en framtida huvudverk.

Men även från israelisk sida är man inte helt övertygad om att att USA kommer att ta detta förslag samt de övriga som Israel lagt fram (se min artikel i frågan från den 12.08.08). då starka krafter i den under ledning av Condollizza Rice verkar för att få fram en överbyggande lösning i samtliga frågor. Detta förslag skulle presenteras efter det amerikanska presidentvalet och även vara godtaget av den nyvalde presidentens skuggadministration. Vitsen med detta ur amerikansk synpunkt är att man på detta sätt får en smidigare övergång mellan den utgående och den tillträdande administrationen. Så vitt det är känt har president Bush ännu inte gett sitt godkännande till denna modell, och från Israelisk sida hoppas man ännu på att USAs nuvarande ledning skall som sina ta de israeliska förslagen.

Förhoppningsfullt kommer president Bush att inse att han efter debacklet i Georgien måste visa att USAs allierade kan lita på den amerikanske presidenten.

1 kommentar:

Anonym sa...

Ett klokt förslag, d v s om man från Israel vill cementera konflikten och så nya grogrunder för terrorism och fiendskap....Frågan är bara vad israel anser sig tjäna på en fortsatt konflikt istället för att satsa på ett förtroendeskapande fredsavtal....Rätt obegripligtatt Olmert inte förmår tänka längre än näsan räcker.