lördag 23 augusti 2008

USAs ambassadör i Moskva: Första ryska reaktionen berättigad

Enligt den israeliska nättidningen Ynet (22.0808) uttalande sig USAs ambassadör i Moskva i en intervju som han gav den ryska tidningen Kommersant att de ryska militära styrkornas ingripande i mot de georgiska militära aktionerna mot de i Syd Ossetia stationerade ryska fredsbevarande styrkorna var berättigat.

Detta officiella amerikanska uttalande överensstämmer med vad man från både den politiska och militära ryska ledningen påpekat sedan kriget bröt ut den 8 augusti 2008.
Från officiellt amerikanskt håll, inkluderande president George W. Bush, har de ryska åtgärderna (i Georgien) starkt kritiserats men men man har i grunden inte vidrört de händelser som utlöste den väpnade konflikten mellan Ryssland och Georgien.

Den amerikanske ambassadören framförde fortsättningsvis att Washington inte sanktionerad de inledande Georgiska militära aktionerna den 8 augusti, då efter ett antal skärmytslingar, Georgien angrep Syd Ossetia. Ett angrepp som ledde till ett massiv rysk reaktion när dess därvarande fredsbevarande styrkor blev beskjutna.
Ambassadören tillade att USA, innan den väpnade konflikten bröt ut, officiellt framfört till den georgiska statsledningen, att USA inte ville att Georgien skulle använda våld (för att lösa konflikten (A.F.)) och att detta hade framförts i otvedtydlig klartext. Detta amerikanska uttalande kan tolkas som ett försök att trappa ned eller åtminstånde försöka få kontroll på den internationella kris som om den får utveckla sig enligt sin egen logik kan leda till ett nytt kallt krig mellan USA och Ryssland och deras respektive allierade. Eller i värsta fall ett hett.

Låt oss inte glömma bort att USA, Nato och EU när det gällde Kossovokonflikten under årens lopp uppträdde på ett sätt som inte ger dem allt för mycket moralisk rätt att kritisera Rysslans handlande.

Även från rysk sida verkar det som man försöker få kontroll på konfliktens utveckling. Om rapporterna om de ryska truppernas åtminstånde delvisa utrymmning av georgiskt område förutom Syd Ossetia och Avchasia är detta ett tecken i rätt riktning då den tycks visa att man inte, enligt förebilden i Ungern och Tjeckoslovakien, inte omedelbart vill installera en lydregering i Tiblisi.

Man kan också se den tveksamhet, som åtminstånde rapporteras, från förhandlingarna mellan Ryssland och Syrien om en högst utvidgad militär biståndsverksamhet från rysk sida. Logiken för en sådan i dag vore ju klar nämligen att med hjälp av Syrien komma åt en det med både USA och Georgien allierade Israel.
Uppgifterna om vad som händer i förhandlingarna mellan Ryssland och Syrien är ännu ytterst oklara och delvis motsägelsefulla. Det enda som är helt klart är att utgången av dem är en synnerligen viktig fråga för Israel. Ingen tvekan om att jag kommer att mer utförligt komma tillbaka till dem inom en nära framtid

1 kommentar:

Anonym sa...

Berättigat, dock enbart innanför Sys Ossetiens gränser och innan ryssarna gick in i Georgien, för då gick Ryssland för långt!

svar på andra och tredje frågan:
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?fromsearch=3ff1c10c-c31e-4cbf-99bf-b0b4ea447f42&docsid=1014311