fredag 15 augusti 2008

Mer om den mördade generalen Machmud Suliman

I min tidigare artikel om mordet på den syriske generalen Machmud Suliman (Varför denna tystnad 040808) redogjorde jag för en del av de spekulationer i frågan om gärningsmannens eller gärningsmännens identitet som snurrade runt i media, men avslutade artikeln med den pessimistiska, retoriska frågan "Kommer vi någonsin få veta vad som händer i Syrien?"

I går, 140708, publicerade "The Institute for National Security Studies" (INSS) vid Tel Avivs universitet en artikel som försöker analysera probemkomplexet i fråga. INSS avför som mindre troligt att Israel låg bakom dådet, dels då det inte alls är så säkert att Sulimans betydelse i de syriskt - hizbollakontakterna var av den art som skulle fört med sig ett allvarligt avbrott i dessa samt att då de israeliska beslutsfattarna knappast skulle tagit risken att Syrien inte hade kunnat överse än en gång med ett israelisk väpnat angrepp på syriskt territorium. Inte heller Hizbolla skulle vara intresserat av att få sina förbindelser med Syrien allvarligt störda genom att verkställa ett sådant dåd.

I frågan om huruvida någon av de mindre terrororganisationer som verkar inom Libanon skulle varit intresserad blir svaret enligt INSS ett "kanske" men metoden för mordet talar emot att en av dessa små organisationer skulle haft tillgång till den underättelseverksamhet som skulle krävts. Om en av dessa organisationer skulle utfört dådet vore det mycket troligare att de skulle valt att använda sig av en bilbomb eller en vid en vägkant placerad, fjärrutlöst, bomb.

INSS anser att dådet med stor trolighet utförts av person eller grupp som tillhör de inre kretsarna i Syrien. Efter att författaren till INSS artikel med olika motiveringar avfört olika grupperingar från de misstänktas skara framför han, med goda motiveringar, som den troligaste orsaken till mordet, att Suliman
enligt libanesiska källor var ett nyckelvittne i den internationella utredningen av mordet på den förre libanesiske premiärministern, Harriri. Detta innebär i sin tur att de högsta syriska ledarkretsarna inklusive dess president, skulle varit inblandade i planeringen av mordet. D.v.s haft all orsak till att tysta obehagliga nyckelvittnen.

De som är intresserade av att läsa hela artikel finner den unde följande adress

http://www.inss.org.il/research.php?cat=6&incat=&read=2098


Inga kommentarer: