fredag 5 september 2008

Hög beredskap mot terrorangrepp fråm Hizbolla på Israeliska institutioner runt om världen

Den andra september beskrev jag på denna blogg att de israeliska säkerhetorganen omintetgjort ett antal försök till terrorangrepp mot israeliska personer och israelska intressen i Afrika, Nord och Syd Amerika och Asien.

Den tredje och fjärde september kom nya rapporter i israeliska media med mer detaljer om det pågående skuggkriget mellan Israel och Hizbolla.
Enligt rapporter i israeliska TV2 och i Maariv så hade de israeliska säkerhetsvakterna som var stationerade vid ambassaden i Toronto, Kannada observerat att misstänkta personer uppenbarligen samlat uppgifter på hotell, matställen, rörelseskeman och dylikt rörande medlemmar i besättningarna på israeliska civila flygplan som som angjort Toronto.

Arbetshypotesen är att detta ingick i förberedelserna för en terrorist attack mot de israeliska flygbesättningarna.
För några månader sedan häktade den kanadensiska säkerhetstjänsten ett antal arabiska invånare i Toronto som var medlemmar den relativt stora shiamuselmanska församlingen i Toronto. Det är ingen hemlighet att det finns goda förbindelser mellan det shiamuselmanska Hizbolla och personer i Torontos shiaförsamling.

Maariv publicerade också uppgifter om att de israeliska säkerhetsorganen hade uppmanat samtliga flygbolag, israeliska som icke israeliska, att noggrant undersöka alla postförsändelser som de blivit ombedda att leverera till Israel. Orsaken till detta var att man på goda grunder misstänkte att Hizbolla stävade efter att spränga ett eller flera plan i luften på väg till Israel.

Säkerhetsåtgärdena vid alla israeliska beskickningar har skärpts, staben för krigföring mot terrororganisationr har har varnat alla israeler som befinner sig utanför Israels gränser för kidnappningsfaran. De israeliska flygplan som flyger till speciellt känsliga orter kommer omedelbart att utrustas med försvarsmedel mot luftvärnsrobotar.

Inga kommentarer: