måndag 22 september 2008

Länkar till orginalartiklar

Under de senaste dagarna har jag öppnat en ny avdelning i bloggen under rubriken "Värt att läsa (länkar till värdefulla artiklar)". Avdelningen finns i högerkolummen. Den kommer fortlöpande att kompletteras. Om inget annat anges så är artikeln på engelska. När det gäller artiklar på annat språk kommer detta att anges bredvid länken. Håll till godo och kom gärna med kommentarer.

Arieh Fürth

Inga kommentarer: