tisdag 2 september 2008

Israeliska säkerhetsorganisationer förhindrade Hizbolla att kidnappa israeler

Israeliska nyhetsmedia publicerade idag (02.09.2008) uppgifter om att ospecifierade israeliska säkerhetsorganisationer förhindrat Hizbolla att kidnappa israeler.

Enligt en "hög källa inom de israeliska säkerhetsorganisationerna" planerade och planerar Hizbolla med Iranskt stöd att utföra ett antal kidnappningar av israeler på utomisraeliskt territorium som hämnd för mordet på Imad
Mughniyah i Damaskus för ett antal månader sedan. Enligt den internationella sedvänjan i dylika fall har de israeliska myndigheterna totalförnekat all Israelisk inblandning i mordet.


Enligt publicerade uppgifter
omintetgjordes kidnappningarna (mellan fem till sju fall) i fyra olika världsdelar, Asien, Nord Amerika (Kannada ?), Syd Amerika och Asien. Aktionerna utfördes i samarbete med lokala säkerhetsorganisationer vars hjälp var helt nödvändig för aktionernas lyckade genomförande. Hizbolla anlitade hjälp från lokala shiamuselmanska grupper.

Det är känt att de israeliska säkerhetsorganen varnat ett icke ringa antal israeliska affärsmän som på yrkets vägnar ofta vistas utanför Israels gränser dels för kidnappningsfaran samt även möjligheten att de skulle bli utsatta för mordförsök.

Enligt amerikanska massmediarapporter så har ett antal "sovande" Hizbolla celler försökt utföra terrordåd mot judiska och israeliska institutioner i Kannada och även utfört skuggningsoperationer mot den israeliske ambassadören i Ottawa.

Israeliska utsända med sina familjer evakuerades från ett antal länder som enligt israeliska UD och Shaback (General Security Service -GSS) ansågs vara säkerhetsmässigt mycket osäkra och först under den senaste tiden har de tillåtits återvända till sina stationeningsorter.

Inga kommentarer: