torsdag 24 juni 2010

Lite blandade repotage och tankar

I den här bloggposten finns det reportage om några aktuella händelser samt i vissa fall även kommentarer till dem. Reportagen rör följande händelser. General McChrystal får sparken. Israel skjuter upp ny och ytterst avancerad spion satellit. Saudiarabien underlättar israeliskt flyganfall mot Iran. Turkisk militär övar i Israel. Den israeliska armen startar ett nytt underrättelse förband bestående av hackers.

General McChrystal får sparken.
President Obama hade inget egentligt val. Om en av hans generaler, om än Commanding General (CG) Afghanistan uttrycker sig på det sätt som McChrystal gjorde om presidenten så hade denne som trots allt är "Commander in Chief, United States Armed Forces" ingen möjlighet att att göra något annat än att sparka McChrystal.

Alla, inklusive president Obama, vet att avskedandet kom vid en ytterst olägligt ögonblick för både USA och de allierade i ISAF styrkan. Man befann sig i början av provet på om den Counterinsurgency (COIN) strategi som McChrystal förespråkat och som Obama fastställt skulle vara den militärt rätta strategin i en konflikt som den i Afghanistan. Det är definitivt inte det rätta ögonblicket att byta chef för styrkorna. Obama var tvungen att omedelbart utse ny ÖB i Afghanistan och han gjorde det enda rätta valet. Han tog chefen för det amerikanska central kommandot General David Petraeus och utsåg honom till ÖB i Afghanistan. Petraeus hade som chef för central kommandot varit grundligt insatt McChrystals planering. Det viktiga är dock att Petraeus utarbetat den amerikanska armens officiella instruktion för COIN strategin och dessutom varit ansvarig för dess applikation i Irak kriget under åren 2006-07 då han var CG Irak.

Allt detta till trotts så kommer det inträffade dock att skapa en icke så ringa tidsrymnd då Petraeus kommer att vara upptagen först med de senats förhör som han måste genomgå i Washington innan hans utnämning blir slutgiltig. Under den tiden får han föra befälet genom plasmaskärmarna vilket definitivt inte passar hans lynne som en som vuxit upp i 101 Airborn Division.

Ett ytterligare problem är att McChrystal hade ytterst goda förbindelser med Afghanistans president Karzai, detta till skillnad från huvuddelen av de ledande amerikanska funktionärerna i Afghanistan och Washington. Den kontakt som Petraeus bygger upp med Karzai kommer i mycket bli avgörande för krigets utgång


Ofek 9. Israels senaste spion satellit.
Den 22 juni sköt Israel upp en ytterst avancerad spion satellit. Den var den åttonde i Ofek serien men fick av speciella skäl namnet Ofek 9. Både satelliten och den raket som sköt upp den är inhemska israeliska produkter.

Huvudentreprenören för projektet är den israeliska flygindustrin (IAI). Satellitens vikt är ca 300 kg och den är utrustad med såväl optiska som elektroniska sensorer. Dessa eller delar av dem är med all sannolikhet kapabla att fungera även om det avsedda spaningsobjektet är täckt av moln. Satellitens kameror kan urskilja och identifiera objekt vars storlek inte underskrider 70 cm.

Ofek 9 kommer tillsammans med tidigare ännu fungerande Ofek varianter (Ofek 7, Ofek5) samt de delvis civila israeliska israeliska satellit projekten EROS A och EROS B kunna ge de israeliska underrättelsemyndigheterna en ytterst detaljerad upprättad bild av t.ex. de Iranska nukleära anläggningarna Utöver dessa aktiva spion satelliter har Israel ytterligare en sådan till i rymden. Det finns inga offentliga uppgifter om den förutom att den är en ren radar satellit.

Saudiarabien underlättar israeliskt flyganfall mot Iran.
I en artikel den 12 juni 2010 i Times Online (London) uppger tidningen i fråga att de Saudiarabiska myndigheterna inte enbart gett det israeliska flygvapnet överflygnings tillstånd, i norra Saudiarabien, för anfall mot Iran utan även utfört kontroller att det tekniskt från Saudisk sida går att neutralisera aktuell del av landets luftförsvars system för att möjliggöra den israeliska överflygningen. Enligt artikeln är aktionen samordnad med det amerikanska utrikesministeriet. Se hela artikeln här.

Israelisk radio refererade den 23 juni 2010 uppgifter som sänds ut av den iranska nyhetsbyrån FARS som meddelade att under dagen den 22 juni israeliska militära transportplan lastat av militär utrustning på flygfältet Tabuk i norra Saudiarabien. I rapporten delgavs också att den civila trafiken på det aktuella fältet inställts under dagen samt att passagerarna på de inställda flygningarna fått full ekonomisk ersättning. Se engelsk översättning av FARS kommuniké.
Hittills finns ingen officiell eller officiös bekräftelse på denna nyhet.

Turkisk militär övar i Israel.
Trotts alla rapporterna om att Turkiet avbrutit allt militärt samarbete med Israel så kom för några dagar sedan en grupp turkisk militär till Israel för att öva sig på att flyga den israeliska drönaren Heron. Turkiet har lagt en order på 10 sådana plan med bifogande kontrollutrustning till en sammanlagd kostnad av 190 millioner USD. Hittills har sju av drönarna levererats. Frågan är nu huruvida detta endast är ett sätt från Turkiet att åtminstone få något för de utlagda pengarna, eller att det är ett tecken på att Turkarna inte blandar politik med affärer speciellt om det rör varor som har betydelse för den Turkiska säkerhetspolitiken.

Den totala turkiska ordern på Israeliska drönare, som ännu inte levererats, uppgår till 1.7 miljarder USD. De totala turkiska utestående militära beställningarna från den israeliska krigsmaterial industrin ligger på något över sju miljarder USD. Det är klart att man från israelisk sida är intresserad av att avtalen inte sägs upp men å andra sidan är man tveksam om Irael i dag skall leverera militär utrustning som i sig har spetsteknologiska element pga risken att denna utrustning kommer att vidarelämnas till länder som Syrien och Iran.

Den israeliska armen startar ett nytt underrättelse förband bestående av hackers.
Enligt uppgifter i dagens (23062010) pappersupplaga av Yediot avser armeens underrättelsetjänst, Aman, starta ett mindre förband bestående av specialutbildade hackers. De kommer att ha till uppgift att avvärja elektroniska angrepp på israeliska data installationer av nationell betydelse. Dessutom kommer det att syssla med insamling av data från installationer utöver Israels gränser. Av naturliga skäl kommer förbandet att bli en del av Amans sigint (sigint=signalspaning) enhet (benämnd 8200) och förbandets CO lyder direkt under befälhavaren för 8200.

Aman har fått ytterligare en bra ide. Eftersom man lätt kunnat konstatera att rekryteringen till 8200 till en oproportionell stor del kommer från det centrala Israel och då detta socioekonomiskt innebär att de dessutom kommer från mer bemedlade familjer tänker man starta tillsammans med utbildningsdepartementet specialkurser för ungdomar som har potential att bli datasnillen och ge dem specialutbildning redan från nionde eller tionde årskurs. Om man på detta sätt kan plocka upp smarta ungdomar från perifera områden med lägre socioekonomisk bakgrund så har man gjort en verklig insats då en person som gjort sin militärtjänst i 8200 i och med detta har en klar merit på arbetsmarknaden. Jag tror dock att man måste särprioritera även med hänsyn till socioekonomisk bakgrund för annars får man mest in ungdomar som utan detta program trotts allt kommer in i 8200s kurser. Stor Jerusalem räknas som perifert område och jag har sett inte så få som kommit därifrån till nämnda elit enhet.

General McChrystal får sparken.
President Obama hade inget egentligt val. Om en av hans generaler, om än Commanding General (CG) Afghanistan uttrycker sig på det sätt som McChrystal gjorde om presidenten så hade denne som trots allt är "Commander in Chief, United States Armed Forces" ingen möjlighet att att göra något annat än att sparka McChrystal.

Alla, inklusive president Obama, vet att avskedandet kom vid en ytterst olägligt ögonblick för både USA och de allierade i ISAF styrkan. Man befann sig i början av provet på om den Counterinsurgency (COIN) strategi som McChrystal förespråkat och som Obama fastställt skulle vara den militärt rätta strategin i en konflikt som den i Afghanistan. Det är definitivt inte det rätta ögonblicket att byta chef för styrkorna. Obama var tvungen att omedelbart utse ny ÖB i Afghanistan och han gjorde det enda rätta valet. Han tog chefen för det amerikanska central kommandot General David Petraeus och utsåg honom till ÖB i Afghanistan. Petraeus hade som chef för central kommandot varit grundligt insatt McChrystals planering. Det viktiga är dock att Petraeus utarbetat den amerikanska armens officiella instruktion för COIN strategin och dessutom varit ansvarig för dess applikation i Irak kriget under åren 2006-07 då han var CG Irak.

Allt detta till trotts så kommer det inträffade dock att skapa en icke så ringa tidsrymnd då Petraeus kommer att vara upptagen först med de senats förhör som han måste genomgå I Washington innan hans utnämning blir slutgiltig. Under den tiden får han föra befälet genom plasmaskärmarna vilket definitivt inte passar hans lynne som en som vuxit upp 101 Airborn Division.

Ett ytterligare problem är att McChrystal hade ytterst goda förbindelser med Afghanistans president Karzai, detta till skillnad från huvuddelen av de ledande amerikanska funktionärerna i Afghanistan och Washington. Den kontakt som Petraeus bygger upp med Karzai kommer i mycket bli avgörande för krigets utgång

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,
, , ,


DN, DN2, DN3, DN4, DN5,
SvD, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5,
Sydsvenskan,
Dagen,
VG, VG2,
HD,
SVT,

onsdag 16 juni 2010

Nya blockadbrytare på väg mot Gaza

Enligt både Yediots och Maarivs hebreiska pappersupplagor den 15 juni 2010 så befinner sig ett antal iranska fartyg i slutskedet av förberedelserna för att avgå från iransk hamn med destination Gaza.

Det första av dem ägs/är chartrat av den iranska röda halvmånen (den iranska motsvarigheten till det svenska röda korset). Enligt chefen för organisationens internationella avdelning består fartygets last av matvaror, medicin och medicinsk utrustning. Fartyget antas avgå inom de allra närmaste dagarna men har enligt vissa uppgifter redan avgått.

Enligt uppgift så sysslar nämnda iranska organisation inte enbart med humanitär verksamhet utan har varit inblandad i underrättelse verksamhet och vapensmuggling. I en CIA rapport från 1996 används den iranska röda halvmånen, med dess internationella kontaktnät , som en täck organisation för det iranska underrättelse ministeriet.

Den iranska röda halvmånen har redan tidigare vid två tillfällen försökt bryta blockaden runt Gaza men de iranska fartygen retirerade då de blev beordrade av israeliska marinfartyg att ändra kurs.

Vid det senaste tillfället i januari 2009 försökte den iranska röda halvmånen att bryta blockaden med ett fartyg som svartlistats av de amerikanska myndigheterna pga befogade misstankar om att fartyget i fråga varit inblandat i vapen smuggling för de Iranska Revolutionära Gardena

Ytterligare två iranska fartyg chartrade av den iranska försvarskommittén för Palestina. förbereder sig att segla till Gaza inom ett antal dagar. Ett av dem skall enligt uppgift mellanlanda i Istanbul. Orsaken till denna omväg har inte klargjorts vilket givetvis underlättar för pigga spekulationer.

Intill den 15 juni 2010 har inget av de tre fartygen begärt tillstånd av de egyptiska myndigheterna att få passera genom Suez kanalen. Egypten har mottagit israeliska framställningar att inte bevilja sådant tillstånd.

Den israeliska försvarsmakten har fått klara instruktioner att förhindra fartygen att angöra Gaza, även om detta måste ske med våld.

Israel har enligt internationell lag all rätt att med våld förhindra fartygen att anlöpa Gaza även om det sker på internationellt vatten, då fartygen uppenbart tillhör fientlig makt.

Hizbollah vill också vara med i leken.

Hizbollah har även meddelat att de inom ett antal dagar avser att sända ett mindre antal fartyg till Gaza. Enligt uppgift så kommer de att ha ett stort antal islamska kvinnor ombord, detta för att försvåra för israelisk militär att ta över fartygen.

Även i detta fall så har Israel enligt internationell lag all rätt att med våld förhindra fartygen att anlöpa Gaza även om det sker på internationellt vatten, då fartygen avgått från hamn belägen på fientlig makts (Libanon) territorium.

Radikal förändring av den israeliska blockad politiken

Israel väntas den 16 juni 2010 kungöra nya, avsevärt lättare, restriktioner för varuinförsel till
Gazaremsan. Det förslag som regeringens säkerhetspolitiska utskott kommer att få ta ställning till har utarbetats i samråd mellan Israels premiärminister Benjamin Natanyahu och Kvartettens sändebud Tony Blair. Den metodologiska skillnaden mellan förslaget och den gällande ordningen är att man i fortsättningen skall definiera vilka varor som inte får införas i Gazaremsan i stället för vilka som får införas.

I huvudsak kommer förbud endast att finnas för införsel av krigsmaterial och varor som krigsmaterial kan tillverkas av.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

DN, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, DN8, DN9,
SvD, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7,
Sydsvenskan, Sydsvenskan2, Sydsvenskan3,
Dagen,
VG, VG2, VG3,
C,
SVT, SVT2, SVT3, SVT4,
Expressen, Expressen2, Expressen3,
GP, GP2,GP3,

onsdag 9 juni 2010

De geopolitiska följderna av Israels aktion mot "Ship to Gaza"

Stater baserar i huvudsak sitt handlande visavi andra stater på krass politisk och ekonomisk vinst och förlust räkning. Detta innebär att den allmänna opinionen endast påverkar ställnings taganden som inte är av fundamental betydelse för dem. Dessa två faktum måste tas med i bedömningen när man analyserar Israels geopolitiska situation efter dess aktion mot "Ship to Gaza".

Trotts att Israels PR situation både inom den allmänna opinionen och bland de ledande politikerna i Europa allt annat än förbättrades av den israeliska aktionen kan man knappast vänta sig några allvarligare åtgärder från europeiskt håll då de europeiska staternas direkta fundamentala intressen inte satts i fara.

Dessutom kan man inte bortse från att den europeiska reaktionen också påverkades av den relativt "svala" reaktionen bland arabstaterna.

På sikt kan man dessutom räkna med att även om det allmänna opinionsläget inte svängt i Europa så kan dess ledare inte helt undgå att påverkas av den trend av förståelse för den israeliska aktionen som blivit synlig i internationella media under de sista dagarna.

Israels säkerhetspolitiska situation gentemot palestinierna och arabstaterna kan idag på kort sikt betraktas som god.

Palestinierna är splittrade mellan Fatah och Hamas.

Mellan Egypten och Hamas råder en djup fientlighet. Hamas har sina rötter i det muslimska brödraskapet. Egypten som en sekulär stat har under åren haft otaliga konflikter med denna organisation.

Jordanien har klart ansträngda förhållanden med både Fatah och Hamas. Med Fatah dels, pga minnena från 1970 då Fatah gjorde ett uppror i Jordanien vilket slogs ned brutalt av den jordanska armen och dels, pga att Jordanien har svårt att förlika sig med en självständig palestinsk stat på Västbanken eftersom den palestinska befolkningen utgör en majoritet i Jordanien. Upproret fick det passande namnet Black September efter de 10.000 palestinska döds offerna. Mellan Jordanien och och Hamas är förhållandena spända då Jordanien har sina egna problem med det muslimska brödraskapet.

Syrien är mycket mer intresserat av Libanon än av palestinierna. Att Syrien tillsammans med Iran är fadder för Hizbollah hänger mer ihop med dess vilja att domminera Libanon än att Hizbollah är en antiisraelisk organisation. Hizbolla är inte en palestinsk rörelse utan en libanesisk Shia gruppering.

De övriga arabstaterna stöder palestinierna i ord och många gånger med pengar men är sedan länge helt medvetna om dessas förmåga att destabilisera arabvärlden.

När det sen gäller Iran, en icke arabisk Shia muselmansk stat, så är det ingen tvekan om att den verkligen är intresserad av att få inflytande över palestinierna. Problemet för Iran är dock att Fatah inte litar på dem och att Hamas som en Sunni muselmansk visserligen ibland samarbetar på det taktiska planet inte delar samma långsiktiga visioner.

Som tidigare påpekades i denna artikel baserar stater i huvudsak sitt handlande visavi andra stater på krass politisk och ekonomisk vinst och förlust räkning. Israel ser sig inte att ha något att vinna på att vara alltför kompromissvillig i fråga om Gaza då den globala fiendskapen inte utgör ett verkligt hot pga att arabstaterna med sin nuvarande politik neutraliserar den

Kortfattat kan man sammanfatta att en hård linje mot Gaza ger Israel mer säkerhet på en gång som Fatah stöder linjen, Egypten deltar i den, Jordanien känner sig lättad och Syrien struntar i det.

Att t.ex Egypten och Syrien inte motsatte sig Israels aktion mot "Ship for Gaza" kan man också se i att varken flyg eller marina enheter från de två nämnda staterna på något sätt ingrep mot de israeliska marina enheterna.

Förhållandet mellan Turkiet och Israel har stadigt försämrats sedan den islamistiska valsegern 2002 och inte minst sedan förhandlingarna om EU medlemskap körde fast. Man kan sedan dessa två händelser se hur Turkiet alltmer vänder sig öster ut (Syrien, Iran). Det är ingen tvekan om att dagens situation mellan Turkiet och Israel är kritisk men det går inte att bortse från att båda parterna är tveksamma att löpa linan ut och bryta de diplomatiska förbindelserna och det är inte osannolikt att man kommer att fortsätta ha någon typ av förbindelser på ett plan alldeles över ett brott av dessa.

Detta är det kortsiktiga perspektivet ur Israels synvinkel men det innebär ingalunda att Israel kan utgå ifrån att detta även kommer att förbli i all framtid.

Ett antal faktorer kan tillsammans eller var för sig radikalt förändra situationen. Låt oss sammanfatta dem.

Förhållandet mellan USA och Israel har efter president Obamas tillträde sakta men dock säkert försämrats. Även om detta inte kommer att fortsätta så kan man inte undgå att det har en klar betydelse för Israels militära och speciellt politiska avskräckningsförmåga.

Ett ytterligare problem som relaterar till USA är att USA idag har ett långsiktigt strategiskt intresse av goda förbindelser med Turkiet. Enligt ledande strategiska analytiker så kommer Ryssland inom en inte alltför avlägsen framtid söka ett avsevärt större inflytande i Öst Europa och Kaukasus regionen. Den betydelse som Turkiet hade under det kalla krigets dagar för NATO kan bli än större i en framtida värld (2020- ). Avsaknaden av goda förbindelser mellan Turkiet och Israel i ett sådant läge är definitivt inte i Israels intresse.

Israels politiska och strategiska handlande visavi arabvärlden kan på sikt få negativa följder, detta dock mindre genom en ökad internationell deligimitering, utan att dess handlande kommer att frigöra krafter inom den arabiska sfären som kan sätta Israel i en brydsam situation.

Vi vet idag inget om vad som kommer att ske i Egypten efter president Mubarak. Om den framtida egyptiska ledningen väljer att gå tillbaka till förhållandet före Camp David avtalet 1978 så kan Israels situation utvecklas i en kritisk riktning.

Låt oss anta att om Egypten orienterar sig i riktning mot Turkiet och att dessa två stater sluter ett militärt samarbetsavtal så skulle Israel stå inför en ytterst brydsam situation. Om då dessutom USA gick tillbaka till sin politik gentemot Israel från 1950 talet (inget materiellt militärt stöd till israel) så skulle situationen snabbt kunna bli kritisk.

Den israeliska statsledningen står idag inför långsiktiga geopolitiska problem och förhoppningsfullt kommer den att vara vuxen att navigera den judiska staten genom dessa stormiga vatten.

Det är definitivt av yttersta vikt att man från Israels sida inser att förhållandena med Turkiet i mångt och mycket är nyckelfrågan.

Det ovanstående är skrivet under förutsättning att Iran inte får sin a-bomb. Om de får den, ja då befinner sig alla parter på en helt ny spelplan.

Ovanstående inlägg är inspirerat av en artikel av George Friedman publicerad av Stratfor den 8 juni 2010 http://www.stratfor.com/weekly/20100607

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

DN, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, DN8, DN9, DN10, DN11, DN12, DN12,
SvD, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD9, SvD10, SvD11,
Sydsvenskan, Sydsvenskan2, Sydsvenskan3, Sydsvenskan4,
Dagen,
VG, VG2,
Expressen, Expressen2,
HD,
KB,
Bohuslänningen,
Aftonbladet,
SVT,
KB,
SVT,
BLT,