torsdag 5 november 2009

Israel beslagtar flytande iranskt vapenföråd.

På natten till den 4 november uppbringade den israeliska flottan ett container skepp i östra medelhavet i vilkets last det fanns bortemot 40 60 fots containers fulla med iranska vapen avsedda för Hizbolla i Libanon.

Vapenlasten bestod av ca 6.000 raketer av olika kalibrar samt 9.000 granatkastar granater av olika kaliber. Dessutom mängder (20.000) av moderna handgranater, AK-47 or ( automat karbin av rysk modell) och ammunition (600.000 patroner) för dessa.
Enligt militära talesmän skulle den av den israeliska flottan beslagtagna lasten ha motsvarat den mängd raketer, granater och övrig ammunition som Hizbolla förbrukade under en månad av det andra Libanon kriget sommaren 2006. En annan jämförelse som går att göra är att lasten är mer än tio gånger större än lasten på fartyget "Karin A" som uppbringades av den israeliska flottan i februari 2002. Den sistnämnda händelsen ledde till att president George W. Bush mer eller mindre sa upp all kontakt med Yassir Arafat.

Låt oss se en smula på hur den nu beslagtagna vapenlasten kom till östra Medelhavet och uppbringades av den israeliska flottan ca 150 kilometer väster om den israeliska kusten.

Först måste dock nämnas att det enligt israeliska media var armens underrättelse tjänst (Aman) som fortlöpande gav den israeliska flottan de informationer som ledde till att vapenlasten "omdirigerades" till den israeliska hamnstaden Ashdod.


Enligt uppgifter lämnade ett iranskt fartyg med den ovan omtalade lasten hamnstaden Bander Abbas i södra Iran för ca 10 dagar sedan. Fartyget fortsatte via Indiska Oceanen till Röda Havet och därifrån genom Suez kanalen till Medelhavet där det angjorde den egyptiska hamnstaden Diametta öster om Port Said.
Under hela färden stod fartyget under Amans uppsikt. I Diametral lastades de containers som innehåll vapen lasten av och det iranska fartyget avgick till icke uppgiven destination.

Efter två dagar togs lasten ombord på ett fartyg med namnet "Francop" som seglade under Antiguas flagga men ägdes av ett tyskt-cypriotiskt rederi. Enligt transportdokumenten skulle lasten transporteras till den syriska hamnen Latakia.

Det förefaller inte som om besättningen på Francop hade någon kännedom om vad de hade för last men man kan på goda grunder undra om fartygets polske kapten var helt ovetande om sakernas verkliga tillstånd.
När fartyget befann sig söder om Cypern bordades det av israeliska marinkommando soldater som begärde att få undersöka lasten i enlighet med FNs säkerhets råds resolutioner 1701 och 1747 som förbjuder vapenförsäljning till av Hizbolla kontrollerade områden av Libanon respektive iransk vapenexport över huvud taget.

När den israeliska styrkan upptäckte att fartyget i enlighet med vad Aman påstått hade en vapenlast "omdirigerades" det till den israeliska hamnstaden Ashdod.


Denna händelse är alltifrån någon enskild sådan utan en del av det tysta krig som förs mellan Israel och Iran i såväl som Indiska Oceanen, Röda Havet och Medelhavet. Även amerikanska, franska som ytterligare några europeiska stater deltar också med varierande framgång i verksamheten att se till att de två ovan nämnda FN resolutionerna upprätthålls.

Det kan nämnas att under är 2009 ytterligare två fartyg med iranska vapenlaster uppbringats och fått sina laster beslagtagna i respektive Cypern och Malta efter att fartygen förts till dessa länder. I ett av dessa fall var det efter ingripande av amerikanska flottenheter och i det andra förefaller det ha varit följden av en tysk aktion.


Däremot har det aldrig blivit helt klart vad som ut spelats i Indiska Oceanen där ett antal iranska eller iranskt chartrade fartyg försvunnit under månader årets första månader. Å andra sidan förefaller det troligt att Israel legat bakom
anfallen mot lastbilskonvojer med iranska vapen i Sudan.

Vi ser framför oss att Israel deltar i ett strategiskt spel långt utan för sin traditionella intressesfär och då både med marina, flyg och underrättelseförband och inte stillatigande låter Iran få den ställning som detta land stävar efter i området.

Det är också intressant att se det mer eller mindre totala ointresset i den internationella media bevakningen när det gäller upprätthållandet av de två FN resolutionerna 1701 och 1747.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

DN, DN2,
SvD, SvD2, SvD3,
Sydsvenskan,
Dagen,
Barometern,
VG,
DB,