torsdag 14 februari 2013

Vem var "Prisoner X" som hängde sig i Israeliskt "High securrity prison" ?

Sedan den 12 februari 2013 frågar sig massmedia runt om i världen den frågan. Det startade med ett halvtimmeslångt  TV program i det australiska ABC News och lång artikel i New York Times.  I det Israeliska parlamentet ställde tre ledamöter  bitande frågor till landets justitieminister som svarade med - som det visade sig -  allt annat än exakta fakta.  Sedan dess har media runt om i världen sysslat med frågan. Till och med DNs och SvDs internetupplagor hade de 1402 några intetsägande rader om saken, något som visade att de antingen inte snappat upp vad det handlade om eller att det var ointressant då det inte fanns någon palestinsk vinkel på frågan.

Formellt sett gick det inte formellt att överhuvudtaget i Israel debattera i media eller eller på annat sätt då redan 2010 då  "Prisoner X" medelst en  juridisk process som uppfyllde alla formella krav lyckats få en sk "Gag Order"  som innebar att alla uppgifter om "Prisoner X"  icke kunde nämnas eller publiceras. Detta inklusive hans namn. "Gagg ordern" omfattade också omnämnande av vad som publicerats i icke israeliska medier.

De tre parlamentsmedlemmarna som tagit upp frågan i  det israeliska parlamentet  kunde göra det då parlamentsmedlem i Israel  icke kan åtalas för ett sådant brott..

Ingen var ju speciellt förvånad över att "Gagg ordern"  inte kunde upprätthållas i ett öppet  modernt informationssamhälle som dagens Israel. Myndigheterna fick kalla tillbaka ordern då den inte kunde upprätthållas, bland annat på grund av bloggar och Facebook.

Fångens namn var Ben Zygier. Han var född i Australien  den 09121976 till en judisk familj i Melbourne.

1994 invandrar han till Israel tillsammans med en grupp ungdomar tillhörande HaShomer HaTzair och gör militärtjänstgöring tillsammans med dessa. Han lämnade dock landet för att studera juridik i Australien men återvände till Israel  i början av 2000-talet och enrollerade sig i den israeliska utrikes underrättelsetjänsten - HaMossad - . De israeliska underrättelseorganisationerna var intresserade av att enrollera invandrare från utvecklade västländer då dessa  med sina icke israeliska pass lätt kunde röra sig i länder där infödda israeler skulle ha det svårare att röra sig.

Åren 2003-2004 arbetade han som stager på en advokatbyrå som leddes av den nuvarande justitieministern Yakov Neeman. Samma person som vid debatten i det israeliska parlamentet den 120220013 förklarat att han inte kände till att Ben Zygier och "Prisoner X" var samma person!

Ben Zygier skaffade sig också australiska pass  i namnen Ben Allan och Ben Allon.

År 2006  gifte han sig med en israeliska  med vilken han hade två barn.

Under en period  innan 2010 vistades han några år åter i Australien officiellt för att av lägga en master examen. Han fortsatte dock  hela tiden att arbeta för HaMossad då han ofta syntes i sällskap med iranska-och saudiarabiska studenter kan man på goda grunder fråga sig om han inte undersökte möjligheten an värva kandidater för HaMossad bland dem. Man kan också spekulera i om han inte genom dessa bekanta  kunde skaffa sig värdefulla kontakter för "besök" i dessas hemländer.

Den australiska underrättelsetjänsten  förhörde honom om de olika australiska passen han hade samt sant att han hade rest in i Libanon, Syrien och Iran med dem något som han helt förnekade.

I början av 2010 häktades han av de israeliska myndigheterna och sattes i en speciell isolerings cell i Ayalon fängelset  i Ramle. Inte ens de fångvaktare som hade hand om honom kände till hans namn eller varför han häktats.

Den 24 februari 2010 meddelade de israeliska myndigheterna de australiska om att Ben Zygier häktats.

Den 15122010 tog Ben Zygier  sitt liv i sin fängelse cell.

De israeliska myndigheterna har än till idag inte offentliggjort skälen till att han häktats och hållits fängslad på det sätt som  det skedde.

Jag kan bara citera  en f.d. anställd i den australiska underrättelsetjänsten som i  det ovannämnda TV programmet i det australiska ABC News

WARREN REED [Former ASIS agent]: Well however the transgression came about, it would have to be involved with espionage, possibly treachery, but very very sensitive information that known to others would pose an immediate threat to Israel as a nation state. But of course with a case of this sensitivity, we really have to expect we’ll probably never really know. 

Sedan den 12 februari 2013 frågar sig massmedia runt om i världen den frågan. Det startade med ett halvtimmeslångt  TV program i det australiska ABC News och lång artikel i New York Times.  I det Israeliska parlamentet ställde tre ledamöter  bitande frågor till landets justitieminister som svarade med - som det visade sig -  allt annat än exakta fakta.  Sedan dess har media runt om i världen sysslat med frågan. Till och med DNs och SvDs internetupplagor hade de 1402 några intetsägande rader om saken, något som visade att de antingen inte snappat upp vad det handlade om eller att det var ointressant då det inte fanns någon palestinsk vinkel på frågan.

Formellt sett gick det inte formellt att överhuvudtaget i Israel debattera i media eller eller på annat sätt då redan 2010 då  "Prisoner X" medelst en  juridisk process som uppfyllde alla formella krav lyckats få en sk "Gag Order"  som innebar att alla uppgifter om "Prisoner X"  icke kunde nämnas eller publiceras. Detta inklusive hans namn. "Gagg ordern" omfattade också omnämnande av vad som publicerats i icke israeliska medier.

De tre parlamentsmedlemmarna som tagit upp frågan i  det israeliska parlamentet  kunde göra det då parlamentsmedlem i Israel  icke kan åtalas för ett sådant brott..

Ingen var ju speciellt förvånad över att "Gagg ordern"  inte kunde upprätthållas i ett öppet  modernt informationssamhälle som dagens Israel. Myndigheterna fick kalla tillbaka ordern då den inte kunde upprätthållas, bland annat på grund av bloggar och Facebook.

Fångens namn var Ben Zygier. Han var född i Australien  den 09121976 till en judisk familj i Melbourne.

!994 invandrar han till Israel tillsammans med en grupp ungdomar tillhörande HaShomer HaTzair och gör militärtjänstgöring tillsammans med dessa. Han lämnade dock landet för att studera juridik i Australien men återvände till Israel  i början av 2000-talet och enrollerade sig i den israeliska utrikes underrättelsetjänsten - HaMossad - . De israeliska underrättelseorganisationerna var intresserade av att enrollera invandrare från utvecklade västländer då dessa  med sina icke israeliska pass lätt kunde röra sig i länder där infödda israeler skulle ha det svårare att röra sig.

Åren 2003-2004 arbetade han som stager på en advokatbyrå som leddes av den nuvarande justitieministern Yakov Neeman. Samma person som vid debatten i det israeliska parlamentet den 120220013 förklarat att han inte kände till att Ben Zygier och "Prisoner X" var samma person!

Ben Zygier skaffade sig också australiska pass  i namnen Ben Allan och Ben Allon.

År 2006  gifte han sig med en israeliska  med vilken han hade två barn.

Under en period  innan 2010 vistades han några år åter i Australien officiellt för att av lägga en master examen. Han fortsatte dock  hela tiden att arbeta för HaMossad då han ofta syntes i sällskap med iranska-och saudiarabiska studenter kan man på goda grunder fråga sig om han inte undersökte möjligheten an värva kandidater för HaMossad bland dem. Man kan också spekulera i om han inte genom dessa bekanta  kunde skaffa sig värdefulla kontakter för "besök" i dessas hemländer.

Den australiska underrättelsetjänsten  förhörde honom om de olika australiska passen han hade samt sant att han hade rest in i Libanon, Syrien och Iran med dem något som han helt förnekade.

I början av 2010 häktades han av de israeliska myndigheterna och sattes i en speciell isolerings cell i Ayalon fängelset  i Ramle. Inte ens de fångvaktare som hade hand om honom kände till hans namn eller varför han häktats.

Den 24 februari 2010 meddelade de israeliska myndigheterna de australiska om att Ben Zygier häktats.

Den 15122010 tog Ben Zygier  sitt liv i sin fängelse cell.

De israeliska myndigheterna har än till idag inte offentliggjort skälen till att han häktats och hållits fängslad på det sätt som  det skedde.

Jag kan bara citera  en f.d. anställd i den australiska underrättelsetjänsten som i  det ovannämnda TV programmet i det australiska ABC News

WARREN REED [Former ASIS agent]: Well however the transgression came about, it would have to be involved with espionage, possibly treachery, but very very sensitive information that known to others would pose an immediate threat to Israel as a nation state. But of course with a case of this sensitivity, we really have to expect we’ll probably never really know.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

DN,
SvD,

söndag 27 januari 2013

"Det israeliska valet - Katastrof eller en öppning till en ljusare framtid

Valet i Israel den 22 januari  resulterade i att den av  den av premiärminister Benjamin Natanyahu ledda samarbetslistan Likud Beteinu, som de två partierna Likud och Israel Beteinu, upprättat, fick det största antalet röster i valet. Detta till trotts förlorade Likud Beteinu  elva mandat, en nedgång från 42 mandat till 31.

Vid det föregående valet gick Likud och Israel Beteinu till val på skilda listor men inför årets val beslutade man sig för att gå till val på en gemensam lista, Detta var ett tekniskt drag som innebär att de två partierna kommer att ha en gemensam parlaments grupp i det nyvalda parlamentet. I det föregående parlamentet hade Likud 27 ledamöter och Israel Beiteinu 15 dvs sammanlagt 42. Av dessa kom 27 från Likud ock 15 från Israel Beteinu.medan fördelningen nu blev 20 från Likud och 11 från Israel Beteinu.

Efter att samtliga röster, inklusive soldaters, sjömäns och diplomaters räknats blev mandatfördelningen följande.

Likud Beteinu 31, Yesh Atid (Lapid) 19, Arbetarpartiet 15, Det Judiska Hemmet 12, Shas 11, Agudat Israel 7, HaTnuah (Livni) 6, Meretz 6, Kadima 2 och De arabiska partierna 11.

Detta innebar att  högerblocket fick 61 mandat medan center-, vänster- och arabpartiernas block fick 59 mandat.

Tekniskt sett blev Yesh Atid  valets segrare då man hårt drev frågan om att alla ungdomar skulle vare skyldiga att antingen göra militärtjänstgöring eller civiltjänst, Dessutom är det ingen tvekan om att partiet hade en image av något nytt och friskt men frågan är om detta nybildade parti kommer att kunna förhandla sig till en stark ställning i den blivande regeringen då det kommer att stå mot de erfarna förhandlingsrävarna från Likud Beteinu och det ultraortodoxa Shas partiet.

Valets förlorare var   Arbetarpartiet. Det "lyckades" genom att enbart gå till val på ett inrikespolitiskt handlingsprogram  samtidigt som man trumpetade ut att att målet var att bli  regeringsbildare och under inga förhållanden skulle delta i en av Natanyhu ledd regering manövrera sig in i omöjlig situation. Arbetarpartiets  ordförande, Shelly Ichimovitz, borde ha insett att historiskt sett ett israeliskt parti som inte har ett utrikes- och säkerhetspolitiskt program inte anses av israelerna  som ett parti vilket kan leda deras regering. Shellys misslyckade kampanj kan komma att allvarligt att skada partiet med sitt starka ungdomliga inslag som hon byggde upp efter 2009 års valfiasko om delar av dessa nya och yngre medlemmar lämnar partiet. Här måste tilläggas att utan den socialpolitiska proteströrelsen under sommaren och hösten 2011 hade arbetarpartiet knappast fått mer än 10 mandat om ens det. Se bloggpost från 080813.
 
Trotts Likud Beteinus nedgång med hela 11 (31% !) mandat kommer Bibi Natanyhu med all sannolikhet   vara den förste som får uppdraget av president Shimon Peres att bilda den nya regeringen. Natanyhu har under valkampanjen gång på gång talat om att han vill ha en regering med bred bas, Valresultatet gör att detta blir allt annat än lätt att uppnå, Teoretiskt sätt kan Natanyahu visserligen få ihop en koalition på 61 mandat (Likud Beteinu, Det Judiska Hemmet, Shas, och Agudat Israel). Men en sådan regering skulle inte ha någon livskraft utan   falla inom några månader på frågor som statsbudgeten och eller frågan om värnplikt/civilplikt för alla.

Det förefaller vara helt klart att det nya partiet, Yesh Atid ( Det finns en framtid) blir Likud Beteinus centrala koalitionspartner trotts Natanyahus instinktiva dragning till de ultraortodoxa partierna.

När det gäller  det nygamla partiet Det Judiska Hemmet - som i grunden bygger på det gamla nationalreligiösa partiet (Mizrachi) - så är saker och ting lite mer komplicerade då detta parti i säkerhetsfrågor ligger klart till höger om Likud Beteinu  medan partiet  i ekonomiska frågor lätt kan samarbeta med Likud Beteinu och troligtvis  också med Yesh Atid. I den kritiska valfrågan - värnplikt/civilplikt för alla - ligger  Det Judiska Hemmet väldigt nära Yesh Atid.

Bloggpostens titel "Det israeliska valet - Katastrof eller en öppning till en ljusare framtid" syftade på att de israeliska politikerna tyvärr inte alltid förstår vad som är bäst för landet.

Formellt sätt kan Natanyahu bilda regering med Likud Beteinu (31), Det Judiska Hemmet (12), Shas (11) och Agudat Israel (7). Sammanlagt 61 mandat. En regering som inte kommer att kunna besluta i ekonomiska-, utrikes och säkerhetspolitiska-, och civilfrågor. Dvs en regering som faller efter några månader med med direkta kostnader på några miljarder skekel, total förlust av all trovärdighet på det internationella planet och moralen hos befolkningen i botten.

Ett hoppfullt alternativ kan vara en regering med Likud Beteinu (31), Yesh Atid (19), Det Judiska Hemmet (12), HaTnuah -Livni (6), Kadima (2). Sammanlagt 70 mandat. Shas med 11 mandat kan ansluta sig efter att lagstiftningen om värnplikt /civilplikt gått igenom i parlamentet.

Ingen talar ännu högt om att enligt avtalet om gemensam vallista och parlamentsgrupp avtalet kan sägas upp efter viss tid efter att det nya parlamentet tillträtt. I ett sådant läge uppstår helt nya kombinationsmöjligheter.

Rent allmänt kan tilläggas att sommaren 2011s socialpolitiska proteströrelse. Åvan nämndes dess inflytande på Arbetar partiet men man kan fråga sig om Yair Lapids Yesh Atid hade fått en sådan framgång utan nämnda rörelse. 

DN,
SvD, SvD2, SvD3, SvD4,
Dagen,
SVT,