torsdag 14 februari 2013

Vem var "Prisoner X" som hängde sig i Israeliskt "High securrity prison" ?

Sedan den 12 februari 2013 frågar sig massmedia runt om i världen den frågan. Det startade med ett halvtimmeslångt  TV program i det australiska ABC News och lång artikel i New York Times.  I det Israeliska parlamentet ställde tre ledamöter  bitande frågor till landets justitieminister som svarade med - som det visade sig -  allt annat än exakta fakta.  Sedan dess har media runt om i världen sysslat med frågan. Till och med DNs och SvDs internetupplagor hade de 1402 några intetsägande rader om saken, något som visade att de antingen inte snappat upp vad det handlade om eller att det var ointressant då det inte fanns någon palestinsk vinkel på frågan.

Formellt sett gick det inte formellt att överhuvudtaget i Israel debattera i media eller eller på annat sätt då redan 2010 då  "Prisoner X" medelst en  juridisk process som uppfyllde alla formella krav lyckats få en sk "Gag Order"  som innebar att alla uppgifter om "Prisoner X"  icke kunde nämnas eller publiceras. Detta inklusive hans namn. "Gagg ordern" omfattade också omnämnande av vad som publicerats i icke israeliska medier.

De tre parlamentsmedlemmarna som tagit upp frågan i  det israeliska parlamentet  kunde göra det då parlamentsmedlem i Israel  icke kan åtalas för ett sådant brott..

Ingen var ju speciellt förvånad över att "Gagg ordern"  inte kunde upprätthållas i ett öppet  modernt informationssamhälle som dagens Israel. Myndigheterna fick kalla tillbaka ordern då den inte kunde upprätthållas, bland annat på grund av bloggar och Facebook.

Fångens namn var Ben Zygier. Han var född i Australien  den 09121976 till en judisk familj i Melbourne.

1994 invandrar han till Israel tillsammans med en grupp ungdomar tillhörande HaShomer HaTzair och gör militärtjänstgöring tillsammans med dessa. Han lämnade dock landet för att studera juridik i Australien men återvände till Israel  i början av 2000-talet och enrollerade sig i den israeliska utrikes underrättelsetjänsten - HaMossad - . De israeliska underrättelseorganisationerna var intresserade av att enrollera invandrare från utvecklade västländer då dessa  med sina icke israeliska pass lätt kunde röra sig i länder där infödda israeler skulle ha det svårare att röra sig.

Åren 2003-2004 arbetade han som stager på en advokatbyrå som leddes av den nuvarande justitieministern Yakov Neeman. Samma person som vid debatten i det israeliska parlamentet den 120220013 förklarat att han inte kände till att Ben Zygier och "Prisoner X" var samma person!

Ben Zygier skaffade sig också australiska pass  i namnen Ben Allan och Ben Allon.

År 2006  gifte han sig med en israeliska  med vilken han hade två barn.

Under en period  innan 2010 vistades han några år åter i Australien officiellt för att av lägga en master examen. Han fortsatte dock  hela tiden att arbeta för HaMossad då han ofta syntes i sällskap med iranska-och saudiarabiska studenter kan man på goda grunder fråga sig om han inte undersökte möjligheten an värva kandidater för HaMossad bland dem. Man kan också spekulera i om han inte genom dessa bekanta  kunde skaffa sig värdefulla kontakter för "besök" i dessas hemländer.

Den australiska underrättelsetjänsten  förhörde honom om de olika australiska passen han hade samt sant att han hade rest in i Libanon, Syrien och Iran med dem något som han helt förnekade.

I början av 2010 häktades han av de israeliska myndigheterna och sattes i en speciell isolerings cell i Ayalon fängelset  i Ramle. Inte ens de fångvaktare som hade hand om honom kände till hans namn eller varför han häktats.

Den 24 februari 2010 meddelade de israeliska myndigheterna de australiska om att Ben Zygier häktats.

Den 15122010 tog Ben Zygier  sitt liv i sin fängelse cell.

De israeliska myndigheterna har än till idag inte offentliggjort skälen till att han häktats och hållits fängslad på det sätt som  det skedde.

Jag kan bara citera  en f.d. anställd i den australiska underrättelsetjänsten som i  det ovannämnda TV programmet i det australiska ABC News

WARREN REED [Former ASIS agent]: Well however the transgression came about, it would have to be involved with espionage, possibly treachery, but very very sensitive information that known to others would pose an immediate threat to Israel as a nation state. But of course with a case of this sensitivity, we really have to expect we’ll probably never really know. 

Sedan den 12 februari 2013 frågar sig massmedia runt om i världen den frågan. Det startade med ett halvtimmeslångt  TV program i det australiska ABC News och lång artikel i New York Times.  I det Israeliska parlamentet ställde tre ledamöter  bitande frågor till landets justitieminister som svarade med - som det visade sig -  allt annat än exakta fakta.  Sedan dess har media runt om i världen sysslat med frågan. Till och med DNs och SvDs internetupplagor hade de 1402 några intetsägande rader om saken, något som visade att de antingen inte snappat upp vad det handlade om eller att det var ointressant då det inte fanns någon palestinsk vinkel på frågan.

Formellt sett gick det inte formellt att överhuvudtaget i Israel debattera i media eller eller på annat sätt då redan 2010 då  "Prisoner X" medelst en  juridisk process som uppfyllde alla formella krav lyckats få en sk "Gag Order"  som innebar att alla uppgifter om "Prisoner X"  icke kunde nämnas eller publiceras. Detta inklusive hans namn. "Gagg ordern" omfattade också omnämnande av vad som publicerats i icke israeliska medier.

De tre parlamentsmedlemmarna som tagit upp frågan i  det israeliska parlamentet  kunde göra det då parlamentsmedlem i Israel  icke kan åtalas för ett sådant brott..

Ingen var ju speciellt förvånad över att "Gagg ordern"  inte kunde upprätthållas i ett öppet  modernt informationssamhälle som dagens Israel. Myndigheterna fick kalla tillbaka ordern då den inte kunde upprätthållas, bland annat på grund av bloggar och Facebook.

Fångens namn var Ben Zygier. Han var född i Australien  den 09121976 till en judisk familj i Melbourne.

!994 invandrar han till Israel tillsammans med en grupp ungdomar tillhörande HaShomer HaTzair och gör militärtjänstgöring tillsammans med dessa. Han lämnade dock landet för att studera juridik i Australien men återvände till Israel  i början av 2000-talet och enrollerade sig i den israeliska utrikes underrättelsetjänsten - HaMossad - . De israeliska underrättelseorganisationerna var intresserade av att enrollera invandrare från utvecklade västländer då dessa  med sina icke israeliska pass lätt kunde röra sig i länder där infödda israeler skulle ha det svårare att röra sig.

Åren 2003-2004 arbetade han som stager på en advokatbyrå som leddes av den nuvarande justitieministern Yakov Neeman. Samma person som vid debatten i det israeliska parlamentet den 120220013 förklarat att han inte kände till att Ben Zygier och "Prisoner X" var samma person!

Ben Zygier skaffade sig också australiska pass  i namnen Ben Allan och Ben Allon.

År 2006  gifte han sig med en israeliska  med vilken han hade två barn.

Under en period  innan 2010 vistades han några år åter i Australien officiellt för att av lägga en master examen. Han fortsatte dock  hela tiden att arbeta för HaMossad då han ofta syntes i sällskap med iranska-och saudiarabiska studenter kan man på goda grunder fråga sig om han inte undersökte möjligheten an värva kandidater för HaMossad bland dem. Man kan också spekulera i om han inte genom dessa bekanta  kunde skaffa sig värdefulla kontakter för "besök" i dessas hemländer.

Den australiska underrättelsetjänsten  förhörde honom om de olika australiska passen han hade samt sant att han hade rest in i Libanon, Syrien och Iran med dem något som han helt förnekade.

I början av 2010 häktades han av de israeliska myndigheterna och sattes i en speciell isolerings cell i Ayalon fängelset  i Ramle. Inte ens de fångvaktare som hade hand om honom kände till hans namn eller varför han häktats.

Den 24 februari 2010 meddelade de israeliska myndigheterna de australiska om att Ben Zygier häktats.

Den 15122010 tog Ben Zygier  sitt liv i sin fängelse cell.

De israeliska myndigheterna har än till idag inte offentliggjort skälen till att han häktats och hållits fängslad på det sätt som  det skedde.

Jag kan bara citera  en f.d. anställd i den australiska underrättelsetjänsten som i  det ovannämnda TV programmet i det australiska ABC News

WARREN REED [Former ASIS agent]: Well however the transgression came about, it would have to be involved with espionage, possibly treachery, but very very sensitive information that known to others would pose an immediate threat to Israel as a nation state. But of course with a case of this sensitivity, we really have to expect we’ll probably never really know.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

DN,
SvD,