torsdag 23 april 2009

Än en gång. Iran och bomben

När den här bloggen startades i april 2008 var en av avsikterna med den att försöka få upp det iranska kärnvapenprogrammet i någon liten mån på den svenska media dagordningen.

Ingen kan väl förneka att när det gäller Mellanöstern i svenska media så är det nästan helt och hållet en fråga om Israel och Palestinierna. På intet sett vill jag förneka att denna aspekt är en mycket viktig del av Mellanöstern problematiken. En person som lever i Israel är definitivt medveten om detta. Men att Iran även i denna problematik spelar en icke ringa roll (dagens understatement) får man leta efter i svenska media.


Orsaken till att problemet Iran, om man undantar dess presidents antisemitiska uttalanden om förintelsen, knappast tas upp i den svenska debatten har troligtvis flera orsaker som oförmågan att syssla med flera frågor på en gång, tycka synd om syndromet, lättheten för media att täcka (Israel Palestina) frågan på plats samt okunskap om de stora internationella frågeställningarna.

Att den svenska allmänheten inte intresserar sig i någon större grad för frågan Iran beror till 99% på att de svenska media inte tar upp frågan.


Man kan förstå att de som i Sverige för Israels talan dels inte har tid att ta upp frågan alltför mycket då de hela tiden känner att de måste bemöta de propalestinska angreppen. Men bör man inte ställa sig frågan att det kanske vore en god ide att försöka få upp frågan om Iran och dess bomb i debatten och därmed komma i en debattinitiativ ställning istället för att hela tiden mer eller mindre vara på defensiven? Och detta innan man dessutom tar upp Afghanistan-Pakistan problematiken och dess inverkan på MÖ-frågan.


Under de sista dagarna har det publiserats två utmärkta bakgrunds artiklar i Israel om Iran och bomben (båda på engelska).


Den första, med titeln "
The real question" är skriven av Giora Eiland i Ynets engelska internet upplaga.


Den andra, med titel "The Time Game with Iran", är skriven av Ephraim Asculai och publiserades på The Institute for National Security Studies (Tel Aviv) hemsida.

Då man av juridiska skäl är förhindrad att publisera de två artiklarna in extensio här och då referat av dem inte skulle ge dem rättvisa så klicka på deras titlar. De bör läsas i den ordning de redovisas ovan.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

DN
Svd
Svd2
SvD3
Sydsvenskan
Dagen
VG
DB

Bloggar
FIM FN stänger av mikrofonen för palestinier som torterats i Libyen
Ilya Meyer
Segregering, selektivitet och påtvingat utanförskap i Röda Korsets regi
MXp Sveriges nya demografiska karta innebär islamsk kultur
I Gilboas svala skugga Lydstat
Al HaMatzav
Amos Oz 70 år
Jihad i Malmö
Terrorister gömmer sig på sjukhus
Rabnor tycker och tänker Kobra o John Westlin
Sökandes sanningen-eller politiskt korrekt Gaza? Vad hände egentligen? Och varför?
Danofsky for President
The Daily Show gör det igen
Israel i Sverige
Dagen efter.
Hellströms okultiverade tanketrädgård Upprepade dumheter om arabvärlden och palestinierna
Mina tankar SIDA köper bil och betalar med våra pengar

Inga kommentarer: